”Vynikající hospodářský a národní čin”

”Vynikající hospodářský a národní čin”
ISBN: 978-80-7561-010-2
Dostupnost: do 10 dní
s DPH
Vaše cena293,00 Kč
ks
Tomáš Okurka

"Vynikající hospodářský a národní čin"

Kniha nejprve vymezuje čtyři skupiny aktérů průmyslových a všeobecných výstav v Čechách před první světovou válkou: pořadatele a podporovatele; vystavovatele; veřejnost; „dodavatele“. Zkoumá přitom především institucionální základnu (spolky, obchodní a živnostenské komory, orgány obecní a zemské samosprávy, státní úřady atd.) a socioprofesní složení. Následně jsou důkladně analyzovány nejdůležitější motivy a cíle, které tyto aktéry vedly k účasti na výstavách: podpora průmyslu, řemesel a obchodu a ekonomický profit, poučení a zábava, přínos městu a prezentace komunální politiky, nacionální motivy a zemský patriotismus a v neposlední řadě společenská prestiž. V závěru se práce zabývá otázkou, do jaké míry výstavy plnily funkci komunikačního média jednak mezi jednotlivými socioprofesními skupinami a jednak napříč národnostní hranicí.

Obsah:

Úvod

Definice a typologie
 • Definice a základní funkce výstav
 • Typologie výstav v Čechách 1891-1914 a vymezení předmětu zkoumání
Kontext
 • Příbuzná média
 • Vznik průmyslového výstavnictví a jeho obecný vývoj do první světové války
 • Průmyslové výstavy v Čechách do roku 1891
Aktéři
 • Pořadatelé a podporovatelé
 • "Dodavatelé"
 • Vystavovatelé
 • Veřejnost
 • Aktéři: shrnutí
Motivy a cíle
 • Podpora průmyslu, řemesel a obchodu. Ekonimický profit
 • Poučení a zábava
 • Přínos městu a prozentace komunální politiky
 • Nacionální motivy a zemský patriotismus
 • Společenská prestiž
Závěr

Seznam pramenů a literatury
Příloha: Přehled průmyslových a všeobecných výstav v Čechách 1891-1914
Seznam zkratek
Summary
Rejstřík

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evengelisty Purjyně v Ústí nad Labem a Scriptorium, Ústí nad Labem - Praha 2016, rozměr 160 x 230 mm, 252 s., čb., česky, ISBN 978-80-7561-010-2