Vyprávěné krajiny

Vyprávěné krajiny
ISBN: 978-80-7286-330-3
Availability: in stock
including VAT
your price319,00 Kč
ps
Eva Semotanová

Vyprávěné krajiny


Vyprávěné krajiny jsou pojmem, který autorka použila pro obraz historických krajin, zprostředkovaný vyprávěcími – narrativními prameny. Jako téma se vyprávěné krajiny úzce váží k problematice historickogeografických pramenů, jež je ve svém celku velmi obsáhlá a pestrá. Z nich pak především k pramenům písemným – narrativním. Téma vyprávěných krajin je rovněž úzce spjaté se stanovením historické hodnoty vyprávěcích pramenů, zejména s otázkou, nakolik lze obraz historických krajin, rekonstruovaných na základě vyprávěcích pramenů, považovat za relativně pravdivý. Publikace upozorňuje na možnosti využití těchto pramenů v historické geografii i na klady a úskalí jejich studia. Autorka pracovala v tematizovaném výběru s ukázkami několika desítek zajímavých textů, týkajících se převážně historických krajin Čech a zahrnujících ve svých dílech známé či méně známé popisy krajin od 10. do počátku 20. století. Tyto prameny vypovídají o úrovni dobového geografického poznání a geografických horizontů, o vnímání prostoru a krajin a o vztahu vypravěčů k jednotlivým zemím a regionům. Odráží se v nich osobnost a myšlení autorů a jedním z významných aspektů je i jejich citové zaujetí. Autory navzdory odlišným životním osudům a postojům spojovaly vazby, které vyjádřili společnými cíli a úmysly: zprostředkovat historické a geografické poznatky o nejen českých zemích a deklarovat obdiv, úctu a lásku k vlasti. Texty svědčí o intenzívním duchovním vztahu člověka a přírody, člověka a geografického prostředí, ale také člověka a jeho vlasti. Při práci s vyprávěcími prameny v historické geografii se autorka závěrem pokusila zodpovědět otázku, nakolik je obraz krajin v těchto dokumentech reálný a zda je možné s vyprávěcími prameny pracovat při rekonstrukci historických krajin.

Obsah:

Vyprávěné krajiny, slovo úvodem
Vyprávěné krajiny jako téma
Vyprávěné krajiny napříč staletími

Poznávání světa

Ibrahim ibn Jákúb
Kosmas
Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini
Václav Hájek z Libočan
Karel Vladislav Zap
Václav Kliment Klicpera
Ladislav Bohuslav Bartolomeides

Obdiv, úcta, sentiment

Pavel Stránský
Bohuslav Balbín
Jan Jiří (Mauritius) Vogt

Na vědeckých základech

Jan Erazim Vocel
František Palacký
Václav Vladivoj Tomek
Jan Krejčí
Josef Wenzig - Jan Krejčí
August Sedláček

Vlastenectví a láska

Friedrich Bernau
Jakub Arbes
Teréza Nováková
Eliška Krásnohorská
Justin Václav Prášek
Václav Řezníček
Josef Vízězslav Šimák

Cestami zvídavosti

Karl Adolf redel
Jaroslav Schaller
Josef Karl Eduard Hoser
Sebastian Willibald Schiessler
Karl Herloßsohn
Karel Vladislav Zap
Karl Pascher von Osserburg
Hippolyt Randa
Jan Urban Jarník
Václav Kudrnáč
František Řivnáč
Henry Savage Landor

Kulisy a místo děje

Karel Klostermann
Alois Jirásek
Svatopluk čech
Karel Václav Rais

Vyprávěné krajiny, slovo závěrem
Summary
Seznam pramenů a vyobrazení

Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2018, 406 str., 160 × 235 mm, ISBN 978-80-7286-330-3