Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989

Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989
ISBN: 978-80-246-4146-5
Availability: in stock
including VAT
your price210,00 Kč
ps
Petr Nohel

Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989

Kniha se zabývá dějinami výuky kanonického práva v českých zemích v letech 1918–1989. Sleduje strukturu všech předmětů, které se kanonického práva tematicky dotýkají, a popisuje proměny, k nimž docházelo v závislosti na vývoji legislativního a historického kontextu. Pozornost je věnována rovněž roli jednotlivých vyučujících a jejich nejvýznamnějším dílům. Práci doplňují strukturované životopisné medailony profesorů a chronologický přehled církevněprávních předmětů přednášených na našich univerzitách. Nedílnou součástí knihy jsou rozsáhlé elektronické přílohy.

Obsah

Předmluva
Situace církevního školství před rokem 1918
 1. Stručná historie církevního práva jako řádu a odborné disciplíny v Českých zemích
 2. Právní podmínky fungování církevního školství do roku 1918
 3. Vymezení pojmosloví
Legislativníé kontext
 1. Legislativní kontext 1918-1939
 2. Legislativní kontext 1939-1948
 3. Legislativní kontext 1948-1989
Dějinný kontext
 1. Dějinný kontext 1918-1939
 2. Dějinný kontext 1940-1948
 3. Dějinný kontext 1948-1989
Výuka církevněprávních předmětů na Univerzitě Karlově
 1. Výuka německé teologické fakulty 19148-1949
 2. Výuka německé právnické fakulty 1918-1949
 3. Výuka (české) teologické fakulty 1918-1939
 4. Výuka teologické fakulty 1945-1950
 5. Výuka teologické fakulty 1950-1989
 6. Výuka (české) právnické fakulty 1918-1939
 7. Výuka právnické fakulty 1945-1950
Výuka cíérkevněprávních předmětů na Univerzitě Palckého v Olomouci
Výuka církevněprávních předmětů na Masarykově univerzitě v Brně
Provázanost výuky s působením jednotlivých vyučujících
Legislativní kontext církevněprávní výuky po roce 1989
Výuka církevněprávních předmětů od roku 1989
Strukturované medailonky přednášejích

Závěr
Summary
Bibliografie
Rejstřík

Ke knize je třeba si stáhnout přílohy na adrese https://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=21577&zalozka=6

Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, rozměr 145 x 205 mm, 157 s., česky, ISBN 978-80-246-4146-5