Význam v architektuře Západu

Význam v architektuře Západu
ISBN: 978-80-7363-950-1
Availability: in stock
including VAT
your price599,00 Kč
ps
Christian Norberg-Schulz

Význam v architektuře Západu


Kniha Význam v architektuře Západu proslulého teoretika architektury Christiana Norberga-Schulze představuje souborný pokus vylíčit základní proměny západního stavitelského umění. Nejde však o běžné akademické dějiny – autor na základě svého pojetí architektury jakožto prostředku vyjádření v této knize rozvinul zcela nový způsob, jak pohlížet na architekturu Západu. Vykládá všechny hlavní epochy západního umění od starověkého Egypta do dnešních dnů a sleduje nejvýznamnější stavební díla v kontextu sídel a měst, do nichž se integrovala. Největší část textu se vztahuje k popisu a interpretaci budov, a čtenář tak krok za krokem prochází jednotlivá dějinná období a na vybraných stavbách vidí, jaké významy se v nich zhmotňují. Význam v architektuře Západu tak přináší vzácný vhled do lidských hodnot a světonázorů, jež se projevují v různorodých architektonických stylech. Kniha představuje jedinečný příspěvek jak k dějinám umění, tak k existenciálnímu myšlení.

Obsah:

Egyptská architektura
Řecká architektura
Římská architektura
Raně křesťanská architektura
Románská architektura
Gotická architektura
Renesanční architektura
Manýristická architektura
Barokní architektura
Osvícenství
Funkcionalismus
Pluralismus
Význam, architektura a dějiny

Vydaná literatura
Rejstřík
Zdroje ilustrací

Dokořán, Praha 2019, 238 str., 220 x 240 mm, ISBN 978-80-7363-950-1