Vzlety a pády

Vzlety a pády
ISBN: ISBN 978-80-246-4143-0
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Lenka Krátká
Vzlety a pády

Monografie Lenky Krátké představuje fungování Československých aerolinií napříč několika desetiletími, od jejich založení v éře první republiky (1923) až do prvního roku existence samostatné České republiky (1993). Historie národního leteckého dopravce je zachycena primárně perspektivou hospodářských dějin, ale zároveň je zasazena do širších rámců dějin sociálních, politických a částečně také dějin každodennosti. Faktograficky bohatá práce se opírá především o první ucelené zpracování rozsáhlého fondu podnikových archiválií a umožňuje sledovat kontinuity i diskontinuity vývoje podniku v dlouhé časové řadě.

Obsah:

Krátké zastavení na vzletové dráze (úvod a poděkování)
"Vzduch je naše moře." Od počátků československého civilního letectví k obtížným časům druhé světové války (1919-1944)
"Malému národu musí růsti křídla." První úspěchy i selhání československého civilního letectví po druhé světové válce (1945-1948)
"Není v moci podníku, aby za stávajících poměrů zlepšil plnění plánu." Letecká doprava ve službách výstavby socialismu (1949-1955)
"ČSA se staly z letecké společnosti evropského významu světovou leteckou společností." Postopný rozvoj Československých aerolinií v průběhu druhé pětiletky (1956-1960)
"Výsledky národního podniku nemohou být trvale ztrátové a nelze trvale spoléhat na státní dotace." Pokusy o modernizaci ČSA (1961-1969)
"V září přepravoval letoun ČSA jednu z nejcenějších známek světa, modrého mauritia." Provoz Československých aerolinií v první "normalizační" dekádě (1970-1979)
"Naše budoucnost bude velmi záležet na obchodním umu pracovníků ČSA." Snahy o překonání krize a přiblížení se světovým trendům (1980-1989)
"Na pracovištích panuje nervozita, větší problémy v zajišťování leteckého provozu však nejsou." Vstup ČSA do tržního prostředí (1990-1993)
Jak moc o.k. byly lety s OK? Aneb několik postřehů o službách, které Československé aerolinie poskytovaly cestujícím
"Byl to kus našeho života" (závěr)
"Vedoucí útvarů nmají pro běžné sledování vývoj hospodaření patřičné podklady" (tabulkové přílohy)
Výsledky hospodaření a výkon aerolinií v letech 1923-1993
Přehled zahraničních tratí ČSA v období od 50. do 80. let dvacátého století a výčet zahraničních zastoupení
Nehodovost letade Československých aerolinií (1949-1989)
Vývoj zaměstnanosti v letech 1945-1993
Počty pracovníků/pracovnic v ČSA v letech 1946-1993
Letadlový park Československých aerolinií

Bibliografie
Soupis vyobrazení
Summary
Zkratky a vysvětlivky
Rejstřík

Karolinum, Praha 2023, rozměr 13,5 x 23,5 cm, počet stran 508, česky, ISBN 978-80-246-4143-0