Vzpomínky ze zajetí

Vzpomínky ze zajetí
ISBN: ISBN 978-80-261-1111-5
Availability: in stock
including VAT
your price228,00 Kč
ps
Anastasija Iljinična Franta, David Franta

Vzpomínky ze zajetí

Ondřej Franta (1869–1939) byl český vojenský duchovní (feldkurát). První světovou válku prožil na jejích bojištích na haličské frontě jen krátce, v letech 1914–1920 byl držen jako ruský zajatec v Turkestánu a Moskvě. Po návratu do vlasti (odcházel jako poddaný rakousko-uherského vladaře, vrátil se jako občan Československé republiky) našel zaměstnání v Jindřichově Hradci jako archivář Černínů z Chudenic. Ve 30. letech sepisoval Vzpomínky ze zajetí, cenný historický i literární dokument, jenž vychází po více než 80 letech v kritické edici manželů Anastasije a Davida Frantových ze ZČU.

Obsah

Předmluva

Část první. Od Alp k úpatím Tibetu a Pamíru
I. Z mírové posádky do pole
II. Na frontě
III. Lašťov
IV. Cholm
V. Kyjev
VI. Z Kyjeva do Taškentu
VII. Taškent – kostelní dům
VIII. Krásnovodsko
IX. V krásnovodské nemocnici
X. Moje rekonvalescence
XI. Taškent – 3. baterie
XII. Trojický láger
XIII. Taškent – 4. pluk
XIV. Golodnája step
XV. Taškent – 8. rota
XVI. Skobelev – zajatecký tábor

Část druhá. Pod střechou polského kostela ve Skobelevě
I. Skobelev – polský kostel
II. První kroky v novém prostředí
III. První neděle u kostela
IV. Všední práce a trampoty
V. Slavnost Dušiček
VI. První cesta po parafii
VII. První Vánoce u kostela
VIII. Ohlas únorové revoluce ve Skobelevě
IX. Oprava kostela
X. Říjnová revoluce
XI. Druhé Vánoce u kostela
XII. Hlad ve Ferganě
XIII. Nacionalizace a rekvizice
XIV. Povstání domorodců
XV. Mrak nad kostelem
XVI. Zklamané naděje
XVII. Osudná pohřební řeč
XVIII. Hořká krůpěj na dně poháru
XIX. Hosanah a De profundis
XX. Stavba saraje
XXI. Prázdninová cesta
XXII. Přípravy na zimu

Část třetí. Cesta ze zajetí
I. Ze Skobeleva do Taškentu
II. Taškent – saperný láger
III. Z Taškentu do Moskvy
IV. Moskva – Dům invalidů
V. V moskevské črezvyčajce
VI. Kožuchovský láger u Moskvy
VII. Opět v domě invalidů
VIII. Z Moskvy do Štětína
IX. Ze Štětína do pardubické karantény

Doslov
Přílohy
Dodatky z roku 1938
Vzpomínky archiváře Franty
Anastasija Iljinična Franta: Výklad ke slovníku cizích slov Vzpomínek ze zajetí
Slovník slov cizího původu
David Franta: Rakousko-Uhersko a Československo ve vzpomínkách Ondřeje Franty
Ediční poznámky
Seznam pramenů a literatury
Jmenný rejstřík
Resumé
Obrazová příloha

Západočeská univerzita v Plzni, rok 2022, rozmě r148 x 210 mm, 451 s., česky, ISBN 978-80-261-1111-5