Wittlichovi

Wittlichovi
ISBN: 978-80-246-2114-2
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Marie Rakušanová

Wittlichovi

Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha


Kniha je sborníkem příspěvků dvaceti tří historiků umění zabývajících se problematikou dějin a teorie umění 19., 20. a 21. století. Všechny autory spojuje osobnost Petra Wittlicha, profesora dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ke kterému se hlásí jako ke svému učiteli a vzoru.
 
Obsah:
 
Ten, který se osvobodil...
Jan Royt
 
Zpráva o Karlu Jaspersovi v protektorátu Čechy a Morava
Hana Rousová
 
Epos o Gilgamešovi v pojetí sochaře Jana Koblasy
Mahulena Nešlehová
 
Ještě jednou "malované dějiny umění"
Lubomír Konečný
 
Poznámka k sochařské dekoraci moderní Prahy
Alegorie hrozby a ochrany od Ladislava Šalouna
Roman Prahl
 
"Teď víc než umění je třeba umělce"
Jindřich Chalupecký v počátcích normalizace - dopisy Zbyňku Sekalovi
Marie Klimešová
 
"Salát" modernosti Václava Nebeského a Emil Filla
Jak psát o československém moderním umění?
Vojtěch Lahoda
 
Kresba v soše
Gutfreundova Sedící žena z roku 1927
Alena Pomajzlová
 
Rozmary darů
Lenka Bydžovská
 
Společenství budoucího času
Karel Srp
 
Nechleben formulí patosu
Ladislav Kesner
 
První krok
Tomáš Pospiszyl
 
Eiffelka a mohyla
K pomníku Jana Krejčího v Klatovech
Mercel Fišer
 
Exaltovaní rytíři a žena jako fantom a ideál
K genderové politice české moderní umělecké teorie a kritiky
Martina Pachmanová
 
Hledání kontinuity
Miloš Jiránek a Osma
Tomáš Winter
 
Křivost v obraze
Pád, vzmach a imaginace
Václav Hájek
 
Nerealizované a nedochované práce Zdeňka Sýkory v architektuře
Pravní zpráva o stavu bádání
Pavel Kappel
 
Možnosti interpretace akčního umění
Pavlína Morganová
 
Figurativní tašismus a premegalitický surrealismus Jana Křižíka
Anna Pravdová
 
Skříň budoucí slávy
Vjera Borozan
 
Ztráta identity a nalezení kontinuity
Žena jako unikátní subjekt
Zuzana Štefková
 
Z avantgardisty socialistickým realistou
Československá filmová komedie Nezlob, Kristino!
Milan Pech
 
Obraz jako bezpprostřední otisk duše - jeden z modernistických mýtů?
Marie Rakušanová
 
Na jiné půdě
Nástin metodologie pro umění mediální ekologie
Lenka Dolanová
 
Summary
 
Seznam vyobrazení
 
Jmenný rejstřík

Nakladatelství Karolinum, r.2012, 169 x 235 mm, 378 stran, čb., ISBN 978-80-246-2114-2