Z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 /Outside the gallery! Art in Czech public space after 1989

Z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 /Outside the gallery! Art in Czech public space after 1989
ISBN: ISBN 978-80-88161-17-2
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Klára Pučerová, Petr Kratochvíl, Dan Merta, Petra Vlachynská

Z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 /Outside the gallery! Art in Czech public space after 1989

Veřejný prostor a umění mají jedno společné – slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace důležitou roli. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy. Komunikují však nejen s lidmi, ale i s okolními stavbami a fyzickým prostorem města, jemuž vtiskují důležité akcenty, povyšují jeho estetickou úroveň. Právě tyto dvě role uměleckých děl ve veřejném prostoru jsou osou našeho projektu. Zajímalo nás, jak umělecká díla vnášejí do veřejného prostoru témata veřejného zájmu a jak dotvářejí fyzickou tvář města, ať formou stálých objektů, dočasných uměleckých intervencí, venkovních galerií nebo sochařských festivalů. Ve čtyřech oddílech je představeno přes 60 uměleckých děl, jež byla vytvořena po roce 1989, krátký historický úvod připomíná i starší období od 60. let. Eseje pak reflektují toto téma z různých perspektiv – z hlediska smyslu a role uměleckých děl ve veřejném prostoru, jednotlivých forem uměleckých intervencí, historického vývoje i situace ve vybraných městech i v krajině.

Matej Al-Ali, Ateliér SAD, Tomáš Beneš, David Böhm & Jiří Franta, Eugen Brikcius, Ondřej Císler, Lubomír Čermák, David Černý, Jiří David, Federico Díaz, Lea Dostálová, Petr Dub, ellement architects, Epos 257, Festival Kukačka, Festival m³ – Umění v prostoru, Festival nahých forem, Václav Fiala, Vojtěch Fröhlich, Vladislav Gajda, Kurt Gebauer, Galerie Artwall, Guma Guar, Miloslav Sonny Halas, Radim Hanke, Lukáš Houdek, Dalibor Chatrný, Miloslav Chlupáč, Magdalena Jetelová, Miroslav Jirava, Pavla Voborník Kačírková, Čestmír Kafka, Ivan Kafka, Marian Karel, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Eva Kmentová, Milan Knížák, Marius Kotrba, Jiří Kovanda, Kuba & Pilař architekti, Dominik Lang, Landscape festival, Milan Mikuláštík, Tomáš Moravec, Jakub Nepraš, Karel Nepraš, Jiří Novák, Vratislav Karel Novák, Libor Novotný, Ivar Otruba, Performance Festival Malamut, Petr Pištěk, ProLuka, Jiří Příhoda, Rafani, Karel Rechlík, Lukáš Rittstein, Jaroslav Róna, Viktor Rudiš, Tomáš & Ivan Rullerové, Zorka Ságlová, Pavla Sceranková, Signal festival, Skupina Ládví, Sochy v ulicích – Brno Art Open, Sporadical, Jan a Petr Stolínové, Čestmír Suška, Zdeněk Sýkora, Kateřina Šedá, Miloš Šejn, Jan Šépka, Šrámková architekti, Ivana Šrámková, Dagmar Šubrtová, Benedikt Tolar, Maxim Velčovský, Aleš Veselý, Margita Titlová Ylovsky, Dušan Zahoranský, Olbram Zoubek, Václav Zůna, Ztohoven

Obsah:

Úvod:
Petr Kratochvíl

Zastav se a přemýšlej - role uměleckých děl ve veřejném prostoru:
Petr Kratochvíl

Oficiální a neoficiální scéna před rokem 1989:
Petra Vlachynská

Otázky kolem umění ve veřejném prostoru:
Ludvík Hlaváček

Dočasné architektonické intervence jako moderátor proměn městského veřejného prostoru:
Dan Merta

Umělecká intervence jako dramatizace místa:
Denisa Václavová

Umělecké tendence v krajině:
Radoslava Schmelzová

Formy finanční podpory (nebo její absence) umění ve veřejném prostoru:
Marie Foltýnová

Čtyři města

Praha: Petra Vlachynská
Brno: Radek Horáček
Liberec: Petra Vlachynská
Ostrava: Tomáš Knoflíček

Historická předehra
Herní prvek Kohout: Miroslav Jirava
Dálky: Jiří Novák
Ptáci: Olbram Zoubek
Dekorativní zeď u dětského hřiště: Čestmír Kafka, Viktor Rudiš
Mozaika na větracích komínech Letenského tunelu: Zdeněk Sýkora
Modlitba za zemřelého - Kaddish: Aleš Veselý
Brána snů: Eva Kmentová
Rodina připravená k odjezdu: Karel Nepraš
Hřbitovní stéla: Vladislav Gajda
Vertikála: Miloslav Chlupáč
Umělá krajina: Tomáš Ruller & Ivan Ruller, Karel Rechlík, Ivan Otruba
Minikrajina: Kurt Gebauer
Židle: Magdalena Jetelová
Pět segmentů kruhu: Dalibor Chatrný
Rybářský prut - Hommage Á Karel Hubáček: Vratislav Karek Novák
Český rybník: Kurt Gebauer
Zátiší s půllitry piva: Eugen Brikcius
Házení míčů do průhonického rybníka Bořín: Zorka Ságlová
Za dveřmi je jaro: Miloslav Sonny Halas
Schovávám se: Jiří Kovanda
Vymezení: Ivan Kafka
Padající slunce: Miloš Šejn
Oheň a voda: Margita Titlová Ylovsky

Veřejné téma
Stroj času: Vratislav Karel Novák
Pomník obětem první a druhé světové války: Václav Fiala
Housenka raného kapitalismu: Kurt Gebauer
Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti: Jan a Petr Stolínové
Srdce nad Hradem: Jiří David
Dítě z Marsu: Jaroslav Róna
Památník obětem komunismu:Sporadical
Pomník Tomáše Bati a Jana Antonína Bati: Radim Hanke
Spravedlnost: Marius Kotrba
Z vlastního rozhodnutí - Memento mori: Krištof Kintera
Osvícení: Vojtěch Fröhlich a kol.
Poutní nemísto: Libor Novotný
Brána nenávratna: Aleš Veselý
Pomník generála Pattona: Lubomír Čermák, Tomáš Beneš, Václav Zůna
Pomník mistra Jana Husa: Ateliér SAD a kol.
Lavička Ferdinanda Vaňka: Lea Dostálová, Petr Pištěk
Nezestárlé stromy: Dagmar Šubrtová
Památník Maxe van der  Stoela
Public Jukebox: Krištof Kintera
Haló: Maxim Velčovský

Dočasné intervence
Růžový tank: David Černý
Stojan na křídy: Skupina Ládví
Podpis krvavého humanisty: Guma Guar
Furt dokola: Kateřina Šedá
Portrét paneláku: David Böhm & JIří Franta
50 m² veřejného prostoru: Epos 257
Stezka odvahy: Matej Al - Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec
Zdroj: Benedikt Tolar
Prezidentovo špinavé prádlo?: Ztohoven
Hopetour: Lukáš Houdek
Vnímání: Jan Šépka
To be continued (Utoya), to be continued (Anders and Greta): Milan Mikuláštík
Kultura: Rafani
Vystup ze hry: Ztohoven
Viditelnost: Jakub Nepraš

Dotvoření veřejného prostoru
Patníky na Malostranském náměstí: Karel Nepraš
Miminka: David Černý
Zastávka David Černý
Osvícení & silná barva: Lukáš Rittstein
Sluneční hora: Miloš Šejn
Brána času: Marian Karel
Kaple, II: Pavla Voborník Kačírková
Tři kašny: Ondřej Císler
Tyršův most: Ivana Šrámková, Šrámková architekti
Gahurův prospekt: ellement architects
Brána ke svobodě: Kuba & Pilař architekti
Vstup do zákona: Aleš Veselý
Háčkovaná věž: Čestmír Suška
Retroreflexe: Epos 257
Dětské hřiště na náměstí řeky Loučné: Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský
Vista Mars: Jiří Příhoda
Eccentric Gravity: Heraldic: Federico Diaz
Poutní místo - miluji: Lenka Klodová

Festivaly
Performance festival malamut: Galerie Michal, z.s.
Proluka - Galerie pod vršovickým nebem: Čtyři dny, z.s.
Galerie Artwall: c2c . kruh kurátorů a kritiků, z.s.
Sochy v ulicích - Brno art open: Dům umění města Brna
Festival Kukačka: Jakub Černý, Jakub Frank, Tomáš Knoflíček, Libor Novotný, Kateřina Štroblová
Signal festival: Signal Production, s.r.o.
Landscape festival: Galerie Jaroslava Fragnera, ARCHITECTURA,z.s.
Festival nahých forem: Lenka Klodová
Festival m² - umění v prostoru: Bubec, o. p.s.
Resumé
Jmenný rejstřík

Contents:

Introduction:
Petr Kratochvíl

Stop and think - the role of artworks in the public space:
Ludvík Hlaváček

Official and unofficial scene before 1989:
Petra Vlachynská

Questions surrounding art in public space transformations:
Dan Merta

Artistic Intervention as the dramatization of a place:
Denisa Václavová

Art tendencies in landscape:
Radoslava Schmelzová

The forms of funding (or not funding)the art in the public space:
Marie Foltýnová

Four cities
Prague: Petra Vlachynská
Brno: Radek Horáček
Liberec: Petra Vlachynská
Ostrava: Tomáš Knoflíček

Historical overture

Rooster (Playgroud element): Miroslav Jirava
Faraway distances: Jiří Novák
Birds: Olbram Zoubek
Decorative wall for concrete prefabs: Čestmír Kafka, Viktor Rudiš
Mosaic on ventilation chimneys of Letná tunnel: Zdeněk Sýkora
Funeral prayer - Kaddish: Aleš Veselý
Gate of dreams: Eva Kmentová
Family ready for departure: Karel Nepraš
The graveyard stele: Vladislav Gajda
Vertical: Miloslav Chlupáč
Artifical landscape: Tomáš Ruller & Ivan Ruller, Karel Rechlík, Ivan Otruba
Mini- Landscape: Kurt Gebauer
Chair: Magdalena Jetelová
Five circle segments: Dalibor Chatrný
Fishing rod - Hommage Á Karel Hubáček: Vratislav Karel Novák
Czech pond: Kurt Gebauer
Beer still life: Eugen Brikcius
Throwing balls into Bořín pond: Zorka Ságlová
Springtime at the door: Miloslav Sonny Halas
I am hiding: Jiří Kovanda
Delimination: Ivan Kafka
Fallung sun: Miloš Šejn
Fire and water: Margita Titlová Ylovsky

Public theme:

Time machine: Vratislav Karel Novák
Monument to the victims of the first and second world wars: Václav Fiala
The caterpillar of early capitalism: Kurt Gebauer
Memorial to the fighters and victims for the freedom of the homeland: Jan Stolín & Petr Stolín
The heart over castle: Jiří David
The child from Mars: Jaroslav Róna
Monument to the victims of communism: Sporadical
Tomáš Baťa and Jan Antonín Baťa memorial: Radim Hanke
Justice: Marius Kotrba
Of one´s own volition - memento mori: Krištof Kintera
Englightenment: Vojtěch Fröhlich et col.
A non - place of pilgrimage: Libor Novotný
Tha gate of infinity: Aleš Veselý
General Patton memorial: Lubomír Čermák, Tomáš Beneš, Václav Zůna
Master Jan Hus memorial: Ateliér SAD et. col.
The bench of Ferdinand Vaněk: Lea Dostálová, Petr Pištěk
Forever young trees: Dagmar šubrtová
Max van der Stoel monument: Dominik Lang
Public jukebox: Krištof Kintera
Hello: Maxim Velčovský

Temporary interventions:

The pink tank: David Černý
The chalk stand: Skupina Ládví
The signature of bloody humanist: Guma Guar
Over and over: Kateřina Šedá
The portrait of high - rise block: David Böhm & Jiří Franta
50 square meters of public space: Epos 257
Trail of courage:
Matej Al - Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec
Source: Benedikt Tolar
The President´s dirthy laundry?: Ztohoven
Hopetour: Lukáš Houdek
Perception: Jan Šépka
To be continued (Utoya), to be continued (Anders and Greta): Milan Mikuláštík
Culture: Rafani
Exit the game: Ztohoven
Visibility: Jakub Nepraš

Completing the public space

Bollards in lesser town square: Karel Nepraš
Babies: David Černý
The stop: David Černý
Shining & powerful colours: Lukáš Rittstein
Solar mountain: Miloš Šejn
The gate of time: Marian Karel
Chapel I, II: Pavla Voborník Kačírková
The three fountains: Ondřej Císler
Tyrš bridge: Ivana Šrámková, Šrámková architects
The gate to freedom: Kuba & Pilař architekti
Entrance into code: Aleš Veselý
Crowned Tower: Čestmír Suška
Retro - Reflection: Epos 257
The children´s playground at the bank of Loučná river: Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský
Vista Mars: Jiří Příhoda
Eccentric gravity: Heraldic: Federico Diaz
A place of pilgrimade - I love: Lenka Klodová

Festivals

Performance festival Malamut: Galerie Michal, z.s.
Proluka - Outside Gallery: Čtyři dny, z.s.
Artwall Gallery: c2c - kruh kurátorů a kritiků, z.s.
Sculpture in the streets - Brno art open: Brno house of arts
Cuckoo festival: Jakub Černý, Jakub Frank, Tomáš Knoflíček, Libor Novotný, Kateřina Štroblová
Signal festival: Signal Production, s.r.o.
Landscape festival:Jaroslav Fragner Gallery, ARCHITECTURA,z.s.
Festival of naked forms: Lenka Klodová
Festival m² - Art in space: Bubec, o. p.s.

Summary
Index

Galerie Jaroslava Fragnera & ARCHITECTURA, z.s., 215 x 210 mm,  332 str., bar., česky / anglicky,
ISBN 978-80-88161-17-2