Z poddaného šlechticem

Z poddaného šlechticem
ISBN: 978-80-88013-21-1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena340,00 Kč
ks
Pavel Matlas

Z poddaného šlechticem

Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604-1737)


Z poddaného šlechticem – tak lze stručně opsat životní příběh Jiřího Albrechta Zbudovského z Rovné Hory (*1604), kteý se z poddanských poměrů přes vrchnostenskou službu vyšvihl až na erbovního měšťana pražské Malé Strany a úředníka desk zemských. Nobilitován byl i jeho zeť a kolega Jan Adalbert Malý z Tulechova. Oba muži zachovali potomstvu cenné svědectví – rodinné paměti, tedy pamětní zápisky převážně o rodinných událostech. V pamětech Malých z Tulechova pokračovaly ještě další dvě generace potomků (až do 1737). Oba rukopisy jsou v plném znění zpřístupněny v této publikaci. Edice je doprovozena úvodními studiemi, přinášejícími nejen plastické biografie příslušníků obou rodin, ale také hlubší „kulturně antropologický“ vhled do jejich každodennosti a mentality prostřednictvím zmapování přechodových rituálů, které rámovaly životní etapy lidí raného novověku (křest, biřmování, svatba, pohřeb). Kniha vyjde jako 8. svazek Manu Propria 6. června 2016.

Obsah:

Úvodem

Úvodní studie
I. Lidožrouti a prameny osobní povahy
II. Rodinné paměti Zbudovských a Malých
III. Zbudovští - popsání rodu
IV. Malí z Tulechova - popsání rodu
V. Životní cyklus a a přechodové rituály
Narození
Křest
Vstup do manželství
Smrt a pohřeb
Zapomenuté přechodové rituály

Ediční poznámka

Edice
Paměti rodiny Zbudovských z Rovné Hory (1604-1650)
Paměti rodu Malých z Tulechova (1655-1737)
J. A. Zbudovský, Pamětní list o právech zbudovských sedláků (1660)

Příloha
Rodokmen Zbudovských z Rovné Hory
Rodokmen Malých z Tulechova

Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Seznam pramenů a literatury
Prameny nevydané
Prameny vydané
Literatura
Summary
Rejstřík jmenný

Scriptorium, Praha 2016, 120 x 170 mm, 364 str., ISBN 978-80-88013-21-1