Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic
Guarantee: 24 months
Availability: in stock
including VAT
your price310,00 Kč
ps
Jiří Mitáček (ed.)

Za Kralickou do Kralic

aneb 400. výročí Bible kralické

Obsah

ÚVOD 3
KRALICE V DOBĚ ŽEROTÍNŮ A ZDEJŠÍ EDIČNÍ CENTRUM ČESKÝCH BRATŘÍ. Tomáš Knoz 15
TISKAŘI A GRAFICI BIBLE KRALICKÉ V EVROPSKÉM KONTEXTU. Petr Turecký 29
TISKAŘI A GRAFICI IVANČICKO KRALICKÉ TISKÁRNY. Marta Keřkovská 39
VÝTVARNÁ STRÁNKA IVANČICKÝCH A KRALICKÝCH BIBLICKÝCH EDIC. Miroslava Fůrová 53
JAZYKOVÁ STRÁNKA BIBLE KRALICKÉ. Robert Dittmann 71
JAK KRALIČTÍ VYKLÁDAJÍ STARÝ ZÁKON. Martin Prudký 79
JAK KRALIČTÍ VYKLÁDAJÍ NOVÝ ZÁKON (na příkladu Jan 3,1–15). Jan Roskovec 101
BIBLE A KOMENSKÝ. Jan Kumpera 121
BIBLE KRALICKÁ A ČESKÁ LITERATURA. Hana Bočková 127
BRATRSKÁ KANCIONÁLOVÁ TVORBA PŘEDBĚLOHORSKÉ DOBYNOVÝMA OČIMA?
Eliška Baťová 135
ČESKOBRATRSKÁ KULTURA V KONTEXTU ČESKÝCH NÁRODNÍCH HUDEBNÍCH TRADIC.
Viktor Velek 145
KRALICKÁ BIBLIA NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO SLOVENSKA. Miloš Klátik 155
KOSTEL A OBRAZ? Protestantské přístupy k architektuře a umění. Sixtus Bolom-Kotari 163
MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA PROTESTANTSKÝCH KOSTELŮ A SBORŮ V ČESKOSLOVENSKU. Patrik Líbal189
VLASTA FIALOVÁ A ČASOPIS Z KRALICKÉ TVRZE. Jiří Mitáček 197
RÉSUMÉ TO KRALICE IN SEARCH OF THE KRALICE BIBLE OR THE 400th ANNIVERSARY OF THE KRALICE BIBLE 205
SEZNAM VYOBRAZENÍ