Zajatec kubismu dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)

Zajatec kubismu dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)
ISBN: 80-903230-9-X
Availability: in stock
price promotion
including VAT
standard price180,00 Kč
your price50,00 Kč
you save (72 %)130,00 Kč
ps
Tomáš Winter (ed.)

Zajatec kubismu

dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)


Publikace přináší reprezentativní výběr kritik a recenzí výstav Emila Filly, které byly otištěny za jeho života v českých a moravských periodikách. První část je věnována ohlasům Fillových samostatných výstav, druhá uveřejňuje kritiky umělcových prací na kolektivních přehlídkách. Třetí kapitola obsahuje příležitostné články o Fillovi. Knihu doplňuje úvod od Vojtěcha Lahody, seznamy děl z katalogů samostatných výstav a stať o vztahu Emila Filly k výtvarné kritice

Obsah:

ÚVOD [Vojtéch Lahoda]........................................................................................XXIV
EMIL FILLA A VÝTVARNÁ KRITIKA [Tomáš Winter]................................................................XXVII
PODĚKOVÁNÍ. . .  ......................................................................................    XXXVII
EDIČNÍ POZNÁMKA........................................................................................... XXXVIII

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY EMILA FILLY EMIL FILLA A ANTONÍN PROCHÁZKA 1908

anonym, Výstava malířů Emila Filly a Antonína Procházky.........................................................2
František Chudoba, Výstava práci mladých maliřu moravských Filly a Procházky....................................3
anonym. Výstava impresionista Filly а Procházky.................................................................4
Karel E. Sokol, Výstavy Klubu přátel umění v Brně

OBRAZY EMILA FILLY 1925

Eugen Dostál, Brněnské výstavy. Emil Filla.......................................................................5
Jaroslav B. Svrček, Souborná výstava Emila Filly................................................................7
Jaroslav B. Svrček, Výstava obrazu Emila Filly (1907-1924)......................................................8
Viktor Oppenheimer, Ausstellung Emil Filla, Prag................................................................9

JUBILEJNÍ VÝSTAVA DÍLA EMILA FILLY 1932

Václav V. Štech, Výstava Emila Filly...........................................................................10
Jaromír Pečirka, Výstavy. Jubilejní výstava Emila Filly........................................................11
Vojtéch Volavka, Emil Filla....................................................................................13
Viktor Nikodém, Dilo padesátiletého Filly......................................................................14
František Kovárna, Práce malířovy laboratoře...................................................................16
František Kovárna, Jenom maliř.................................................................................17
Jindřich Chalupecký, Dilo Emila Filly  ........................................................................18
Josef Čapek, Jubileím výstava Emila Filly v Mánesu.............................................................19
Jiří Krejčí, Dilo Emila Filly.......................................................................................21
Karel Herain, Jubilejní výstava práci malíře Emila Filly............................................................23
Rudolf Fuchs, Emil Filla und sein Werk..............................................................................24
František V. Mokrý, Výstava Emila Filly.............................................................................25
Prokop H. Toman ml., Jubilejní výstava Emila Filly..................................................................26
Emanuel Knížek, Malíř Emil Filla
Jaroslav Kolman-Cassius, Výstava Emila Filly v Mánesu...............................................................27
Lambert Mervart, Výstava Emila Filly................................................................................30

EMIL FILLA - ANTONÍN PROCHÁZKA 1932

Albert Kutal, Emil Filla a Antonin Procházka........................................................................32
Václav Richter, Z brněnských výstav. Emil Filla a Antonin Procházka
Jaroslav B. Svrček, Dvě výstavy moderního uměni....................................................................33
Lilii Fried-Polaschek, Ausstellung der Werke Emil Filla und Antonín Procházka.......................................34
Jaroslav L. Horáček, Brněnské výstavy
Jaroslav Kopa, Výstava Emila Filly a Antonína Procházky v Brně.....................................................3,5
Viktor Oppenheimer, Ausstellung des Gesamtwerkes der Maler Emil Filla und Anton Procházka im Künstlerhaus

KRESBY EMILA FILLY 1933

Jaromír Pečírka, Zeichnungen von Emil Filla.........................................................................37
Jaromír Pečirka, Fillovy a Mužikovy kresby
Vojtěch Volavka, Z pražských výstav.................................................................................38
Viktor Nikodém, Fillovy kresby......................................................................................39
František Kovárna, Virtuózni kreslíř................................................................................40
Jindřich Chalupecký, Z pražských výstav
Josef Čapek, Dvě zajímavé výstavky.....................................................................................41
Jindřich Štýrský, Dvě poznámky к současným pražským výstavám
Jiří Krejčí, Z pražských výstav. Kresby Emila Filly.................................................................42
Josef R. Marek, Kresby Emila Filly
Lambert Mervart, Kresby Emila Filly.................................................................................43

EMIL FILLA - KRESBY A GRAFIKA 1934

Albert Kutal, Brněnské výstavy....................................
Václav Richter, Výstava kreseb a grafiky Emila Filly Václav Richter, Brněnské výstavy. Kresby a grafika Emila Filly
44
Eugen Dostál, Výstava kreseb Emila Filly................................................................................45
Viktor Oppenheimer, Brünner Kunstausstellungen..........................................................................46

EMIL FILLA - PLASTIKA, SUCHÉ JEHLY, LEPTY, DŘEVORYTY, LITOGRAFIE, OLEJE 1935

Václav V. Štech, Grafické listy a plastiky Emila Filly..................................................................47
Jaromír Pečirka, Graphiken und Plastiken von Emil Filla.................................................................48
Vojtěch Volavka, Výstava Emila Filly v Mánesu
František Kovárna, Technický fond.......................................................................................49
Josef Čapek, Dvě nové výstavy v Mánesu
Jiří Krejčí, Pražské výstavy............................................................................................50
Rudolf Fuchs, Filla und die Primitiven
Karel Šourek, Grafika a plastiky Emila Filly.........................................................................51
František V. Mokrý, Idoly a obludy......................................................................................52
Zdenek Rykr (?), Emil Filla
Prokop H. Toman ml., Grafická a sochařská výstava Emila Filly...........................................................54
Antonin Friedl, Emil Filla
Vojtěch Dolejší (?), Kresby a plastiky Emila Filly......................................................................55
Josef R. Marek, Nebezpečné sousedství
Emanuel Knížek, Budova spolku Mánes.....................................................................................56
Pavel F. Malý, Výstava nových maleb, grafik a plastik Emila Filly

NEZNÁMÝ EMIL FILLA 1936

Eugen Dostál, Neznámý Emil Filla........................................................................................57
Jaroslav B. Svrček, Neznámý Filla.......................................................................................58
Karel F. Krejčí, Brněnské výstavy
Zoroslava Drobná, Brno..................................................................................................59

NEZNÁMÝ EMIL FILU 1937

Jaromír Pečirka, Der unbekannte Filla...................................................................................60
Viktor Nikodém, Neznámý Filla...........................................................................................61
František Kovárna, Vedlejší kolej.......................................................................................62
Josef Čapek, Neznámý Emil Filla.........................................................................................63
Jiří Krejčí, Kars - Filla - Pavlík Rudolf Fuchs, Von Emil Filla...
Pavel F. Malý, Soubor neznámých malířských i sochařských práci Emila Filly

EMIL FILLA - NOVÉ PRÁCE 1938

Jaromír Pečirka, Neue Werke von Emil Filla......................................................................................65
Viktor Nikodém, Fillovy Boje a zápasy.......................................................................................... 66
Josef Čapek, Výstavy v Praze....................................................................................................67
Jiři Krejčí, Dvě pražské výstavy
Zdeněk Novák, Jak antika inspiruje moderního umělce.............................................................................68
Rudolf Fuchs, Neues von Emil Filla..............................................................................................69
Adolf Felix, Emil Filla 1938
Zdenek Rykr (?), Nový Filla.....................................................................................................70
Josef R. Marek, Dva malíři
Pavel F. Malý (?), Výstava nových prací Emila Filly.............................................................................71

EMIL FILU - BOJE A ZÁPASY 1938

Albert Kutal, Filla-Aussteilung im Landes-Museum...................................................................72
Jaroslav B. Svrček, Nový Filla

EMIL FILLA - OBRAZY A KRESBY DOSUD NEVYSTAVENÉ Z LET 1938-1939 1945

Vojtěch Volavka, Emil Filla se vrátil....................................................................................74
Karel Teige, Začátek nové výstavní sezóny v Praze........................................................................76
Jan M. Tomeš, Emil Filla, Josef Čapek, Vojtěch Preissig
Jiři Krejčí, Obrazy Emila Filly..........................................................................................77
Jaroslav Pecháček, Vojtěch Preissig, Josef Čapek, Emil Filla.............................................................7§
Jarmila Kubíčková, Slavnostní zahájeni svobodné výstavní činnosti
Arthur Novák, Emil Filla............................................................................................  .    79
Stanislav Talaváňa, Symbol svobody 
František Votruba (?),Poznámky к výstavě Emila Filly
J. Z. Novák, Slib a závazek.....80

EMIL FILLA - OBRAZY A KRESBY Z LET 1938-1939/1945

Jaroslav B, Svrček, Obrazy Emila Filly 81
 František Kubišta, Fillovy boje a zápasy 82

arel В. Mádl, Výstava Osmi..........................................................................................108
anonym, Výstava Osmí
Arnošt Procházka, Výstavní poznámky..................................................................................109

II. VÝSTAVA OSMI 1908

Josef a Karel Čapkové, Syntéza a výstava Osmi........................................................................110
Josef a Karel Čapkové, Z pražských výstav............................................................................111
Karel B. Mádl, Z výstav a muzei
Karel B. Mádl, Výtvarné uměni........................................................................................112
Ferdinand Kratina, Topičův salon. Výstava osmi
Arnošt Procházka, Poznámky výstavní a jiné...........................................................................113
Ladislav Quis, Výstava osmi

XXIX. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1909

Antonín Matějček, Jarni výstava Mánesa...............................................................................11Й
Josef a Karel Čapkové, XXIX. (členská) výstava Mánesa
Karel B. Mádl, Výstava Mánesa........................................................................................116
Miloš Marten, Výtvarné uměni

XXXV. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1911

Vilém Dvořák, Poznámky к XXXV. členské výstavě Mánesa................................................................117
Alois Kalvoda, Novoprimitivisté v Pavilonu Mánesa v Praze.
XXXV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze.................................................................119
Antonín Macek, Výstava Mánesa......................................................................................  120
Karel B. Mádl, Výstava Mánesa
Karel B. Mádl, Členská výstava Mánesa................................................................................121
Josef Marek, Výstavy
anonym, Slůvko o „novém uměni"..........................................................................................122
anonym (X), Nové české malířství?
Josef Skružný, Výstava spolku Mánes..................................................................................123

IV.    VÝSTAVA NOVÉ SECESE (NEUE SEZESSION - IV. AUSSTELLUNG - GEMÄLDE) 1911-1912

František Oupický, Úspěchy mladého českého uměni na výstavě berlínské Nové secese....................................124

I VÝSTAVA SKUPINY VÝTVARNÝCH UMĚLCU 1912

František X. Salda, Umělecká výstava v Obecním domé u Prašné brány.............................................125
František Oupický, Výstava v Obecním domě u Prašné věže
anonym (G. Mednik), Jarmark.............................................................................................127
František X. Harlas, Rozhledy po uměni výtvarném........................................................................128
Antonin Macek, Umělecká výstava v Obecním domě..........................................................................129
Karel B. Mádl, К výstavě v Obecním domě.................................................................................130
Miloš Marten, Výtvarné uměni
anonym (J. M. Š.), Náš prvý umělecký „Salon“ (II).......................................................................131
anonym (L.), Výstava výtvarného umění v Obecním domě města Prahy (II)
Josef Skružný, Výstava obrazů v Reprezentačním domě.....................................................................132

II. VÝSTAVA SKUPINY VÝTVARNÝCH UMÉLCU 1912

Josef Čapek, II. výstava Skupiny výtvarných umělcu......................................................................133
Karel Čapek, II. výstava Skupiny výtvarných umělcu v Obecním domě...................................................134
Bohumil Kubišta, Druhá výstava Skupiny výtvarných umělcu v Obecním domě..............................135
Bohumil Kubišta, II. výstava Skupiny výtvarných umělců..................................................................136
Arne Laurin, Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců (l-ll)
František X. Harlas, Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců............................................................138
František X. Harlas, Rozhledy po umění výtvarném
Antonín Macek, Výstava Skupiny výtvarných umělců........................................................................139
Karel B. Mádl, Skupina...............................................................................................140
Karel B. Mádl, Dvě výstavy v Obecním domě...............................................................................141
Karel Handzel, Umělecké výstavy pražské. (Sursum, Spolek výtvarných umělců, Schwaiger)

PRVNÍ NĚMECKÝ PODZIMNÍ SALON (ERSTER DEUTSCHER HERBSTSALON) 1913

Josef Čapek, První berlínský podzimní salon............................................................................ 143

VI. (IV. PRAŽSKÁ) VÝSTAVA SKUPINY VÝTVARNÝCH UMĚLCU 1914

Karel Čapek, IV. výstava Skupiny výtvarných umělců......................................................................144
Vlastislav Hofman, Výstava Skupiny výtvarných umělců....................................................................145
Antonín Macek, Výstava Skupiny výtvarných umělců........................................................................146
Otakar Marvánek, Praha ve znamení kubismu
anonym (A. B.), Výstava Skupiny výtvarných umělců.......................................................................147

III. VÝSTAVA SKUPINY TVRDOŠIJNÍ - TVRDOŠÍJNÍ A HOSTÉ 1921

Václav Nebeský, Třetí výstava Tvrdošíjných (II)......................
Karel Teige, Tvrdošíjní a čeští hosté (III). (Zrzavý, Filla, Kremlička)
František V. Mokrý, Výstava Tvrdošijných......
Emil Kleiner, Tvrdošíjní a hosté. Výstava III.
Bohumil Markalous, Tvrdošíjní v Brně
Jaroslav B. Svrček, Tvrdošíjní v Uměleckém průmyslovém muzeu

LIV. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1921

Václav Nebeský, Členská výstava SVU Mánes (II).........................
Josef Čapek, LIV. členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
a XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar................
František Žákavec, Členská výstava Mánesa (III)
František V. Mokrý, Členská výstava SVU Mánes

LXIII. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1923

Václav Nebeský, LXIII. výstava SVU Mánes
František Žákavec, Malíři a grafikové v Mánesu. (V členské výstavě v Obecním domě města Prahy)
Bohumil Markalous, Stá výstava SVU Mánes...................................................................
František Muzika, Výstavy. Retrospektivní výstava Mánesa v Obecním domě (II)...............................


LXXXI. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1924
Václav V. Stech, Výstava Mánesa v Obecním domě (III).................................................................159
Jaromír Pečirka, SVU Mánes. Mitglieder-Ausstellung im Gemeindehause (II)
Karel Teige, Výstava Mánesa..........................................................................................160
Oskar Schürer, Členská výstava Mánesa (l-ll)
František X. Harlas, Výstava spolku Mánes v Obecním domě [III]
anonym (-A.), Členská výstava Mánes v Obecním domě...................................................................161

XCI. VÝSTAVA SVU MÁNES - KRESBY A DROBNÁ PLASTIKA ČLENU SPOLKU 1925

Jaromír Pečirka, Ausstellungen.......................................................................................162
Oskar Schürer, Umělecké výstavy v Praze

XCIV. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1925

Jaromír Pečirka, SVU Mánes-Ausstellung (II)..........................................................................163
Karel Teige, Členská výstava Mánesa..................................................................................164
Viktor Nikodém, XCIV. podzimní členská výstava Mánesa
Josef Čapek, XCIV. výstava Spolku výtvarných umělcu Mánes............................................................165
Oskar Schürer, Podzimní výstava Mánesa v Obecním domě
Bohumil Markalous, Strážce dobrého průměru. XCIV. výstava Spolku výtvarných umělcu Mánes v Obecním domě ... 166
Otakar Mrkvička, Výstava SVU Mánes Fritz Lehmann, Mánesausstellung Adolf Veselý, Členská výstava Mánesa
Josef R. Marek, Členská výstava Mánesa (I). Malíři.................................................................. 167
Otakar Štorch-Marien, Výstavy. Členská výstava Mánesa anonym (-a.), XCIV. členskou výstavu Mánesa...

VÝSTAVA SBĚRATELE DR. ANTONÍNA STARÉHO (CV. VÝSTAVA SVU MÁNES) 1926

Jaromír Pečirka, Prager Ausstellungen................................................................................168
Oskar Schürer, Pražské umělecké výstavy

STÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1926

Jaromír Pečirka, Die hundertste Ausstellung des SVU Mánes............................................................169
Viktor Nikodém, Stá jubilejní výstava Mánesa. (Žijící členové).......................................................170

Jaroslav Seifert, SVU Mánes a SČUG Hollar
František X. Harlas, Výstava Spolku výtvarných umělcu Mánes (II)
Fritz Lehmann, Mánes-Herbstausstellung
Jaromír Pečirka, SVU Mánes. (Mitglieder-Ausstellung im Gemeindehaus)
Josef Čapek, LXIII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
František V. Mokrý, Členská výstava Mánesa František X. Harlas, Výstava Mánesa (II)
Fritz Lehmann, Mánes-Ausstellung
anonym (-Ith-), Spolku výtvarných umělců Mánes LXIII. členská výstava (II)

VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKÉHO MODERNÍHO UMÉNÍ (EXPOSITION DE Ľ ART MODERNE TCHÉCOSLOVAQUE) 1924

Ohlas výstavy českého moderního uměni v Paříži ve francouzském tisku . .

V.ČLENSKÁ VÝSTAVA SKUPINY VÝTVARNÝCH UMĚLCU V BRNĚ (CXXVII. VÝSTAVA SVU MÁNES) 1927

Jaromír Pečirka, Drei Ausstellungen........................................................................
Viktor Nikodém, Z pražských výstav
František Halas, Skupina výtvarných umělcu z Brna
František Muzika, Výstavy. Výstava brněnské Skupiny v Síni Mánesa..........................................

CXXIX. VÝSTAVA SVU MÁNES - VÝSTAVA AKTU (OLEJE, KRESBY, PLASTIKY) 1927

Viktor Nikodém, Členská výstava aktů v Síni Mánesa.........................................................
Josef Kodiček, Výstava aktů. (V Sini Mánesa)

CXXXIV. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1927

Jaromír Pečirka, Die Mánes-Ausstellung.....................................................................
Karel Teige, Pražské výstavy podzimní sezóny (II)
Viktor Nikodém, Pražské výstavy (I). Členská výstava Mánesa................................................
Josef Čapek, CXXXIV. výstava SVU Mánes František Janoušek, Členská výstava SVU Mánes
František Halas, Výstava prací členů SVU Mánes.............................................................
Josef Kodiček, Výstava Mánesa
Vladimir Raffel, Výstavy. Letošní členská výstava Mánesa anonym, Členská výstava Mánesa
Fritz Lehmann, Mánes-Ausstellung...........................................................................
Bohumil S. Urban, Několik poznámek к členské výstavě SVU Mánes
Otakar Filip, Podzimní členská výstava SVU Mánes v Praze

VÝSTAVA SOUDOBÉ KULTURY V BRNĚ 1928

Jaromír Pečirka, Die bildenden Künste auf der Ausstellung zeitgenössischer Kultur in Brünn.................
Viktor Nikodém, Výtvarné uměni na výstavě soudobé kultury

CXLIII. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1928

Jaromír Pečirka, Die Mitglieder-Ausstellung des SVU Mánes (I)
Viktor Nikodém, CXLIII. členská výstava Mánesa......................................................................180
Josef Čapek, CXLIII. výstava SVU Mánes..............................................................................181
Josef Kodiček, Výstava Mánesa Vincenc Kramář, Výstava SVU Mánes
Vladimír Novotný, Členská výstava SVU Mánes.........................................................................182
Fritz Lehmann, Feuilleton über eine Ausstellung Josef R. Marek, Členská výstava Mánesa

CL. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1929

Václav V. Štech, Členská výstava Mánesa.............................................................................183
Jaromír Pečirka, Výstavy. CL. členská výstava SVU Mánes v Obecním domě..............................................184
Jaromír Pečirka, Die CL. Ausstellung des SVU Mánes. Mitgliederausstellung im Gemeindehaus
Vojtěch Volavka, Členská výstava SVU Mánes..........................................................................185
Viktor Nikodém, CL. členská výstava Mánesa Josef Čapek, CL. výstava SVU Mánes Kamil Novotný, Členská výstava SVU Mánes (I)
Fritz Lehmann, Mánesausstellung
anonym, Výstava SVU Mánes v Obecním domě............................................................................186
Bohumil S. Urban, Členská.výstava Spolku výtvarných umělců Mánes Štěpán Jež, CL. výstava spolku Mánes
Otakar Filip, Podzimní členská výstava Spolku výtvarných umělcu Mánes v Praze (III). Mánesovské malířství...........187

ČLENSKÁ VÝSTAVA SKUPINY VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ V BRNĚ 1930

Václav Richter, Brněnské výstavy. Členská výstava Skupiny výtvarných umělců.........................................188
Zdeněk Rossmann, Výstava SVU v Brně

CLIL ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1930

Václav V. Štech, Cesta ke slohu. (Členská výstava Mánesa II)........................................................189
Viktor Nikodém, Členská výstava Mánesa
Kamil Novotný, Členská výstava SVU Mánes v Obecním domě (II)........................................................190
Adolf Felix, Členská výstava Mánesa Emst Blumberg, SVU Mánes CLII.
Josef R. Marek, Členská výstava Mánesa
Anononym (-sen.), Členská výstava Spolku výtvarných umělcu Mánes......................................................191

STO LET ČESKÉHO UMĚNÍ 1830-1930 (CLIII. VÝSTAVA SVU MÁNES) 1930-1931

Antonin Matějček, Sto let českého umění. (K výstavě SVU Mánes).....................................................192
Jaromír Pečirka, Prager Kunstausstellungen Saison    1930-1931 .....................................................  193
Vojtěch Volavka, Sto let českého umění Viktor Nikodém, Sto let českého umění
Josef R. Marek, Sto let českého uměni (III)........................................................................194
Otakar Filip, Sto let českého uměni 1830-1930. Výstava SVU Mánes v Praze
Jan Rambousek, Malby v Hollaru. Poznámky к současné výstavě v Obecním domě

LETNÍ VÝSTAVA ČLENU SVU MÁNES (CLX. VÝSTAVA SVU MÁNES) 1931

Viktor Nikodém, Letní výstava Mánesa...............................................................................195

CLXII. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1931

Václav V. Štech, Členská výstava Mánesa (I)........................................................................196
Jaromír Pečirka, Mitglieder-Ausstellung des SVU Mánes [l-ll]
Jaromír Pečirka, Prager Kunstausstellungen.........................................................................197
Jaromír Pečirka, Výstavy
Vojtěch Volavka, Členská výstava Mánesa (II)
Viktor Nikodém, Členská výstava Mánesa.............................................................................198
František Kovárna, Z výstavy Mánesa Josef Čapek, Členská výstava v Mánesu
Jiří Krejčí, Členská výstava Mánesa (I)............................................................................199
Fritz Lehmann, Mánes-Ausstellung

PRAHA V MODERNÍM MALÍŘSTVÍ 1932

Viktor Nikodém, Letni výstavy......................................................................................200
Bohumil S. Urban, Praha v moderním malířství Emanuel Knížek, Praha v moderním malířství
POESIE 1932
Vítězslav Nezval, Poesie 1932 ...................................................................................
Václav V. Štech, Poesie 1932 ..................................................................................... 202
Jaromír Pečirka, Poesie 1932

Vojtěch Volavka, Surrealismus a Poesie 1932 ....................................................................... 202
Viktor Nikodém, Poesie 1932 František Kovárna, Poesie 1932
Jindřich Chalupecký, České malířství: Poesie 1932 ................................................................. 203
Fritz Lehmann, Mánes-Ausstellung: Poesie 1932
Lambert Mervart, Poesie 1932 ...................................................................................... 204
Stanislav Hoblík, Hvězda nad Mánesem

CLXXII. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1932-1933

ČLENSKÁ VÝSTAVA SKUPINY VÝTVARNÝCH UMĚLCU V BRNĚ 1933

Jaromír Pečirka, Mitglieder-Ausstellung des Mánes.............................
Vojtěch Volavka, Členská výstava SVU Mánes Viktor Nikodém, CLXXII. členská výstava Mánesa
Jindřich Chalupecký, Členská výstava Mánesa...................................
Jiří Krejčí, Členská výstava Mánesa Josef R. Marek, Krize Mánesa
Lambert Mervart, SVU Mánes. CLXXII. výstava členská v paviloně Mánesa
Jaromír Pečirka, Die Brünner Skupina im Mánes..............................................................................207
Viktor Nikodém, Brněnská Skupina výtvarných umělců František Kovárna, Skupina výtvarných umělců z Brna
Jiři Krejčí, Členská výstava Skupiny výtvarných umělců z Brna

CLXXVII. ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1933

Jaromír Pečirka, Die Mitglieder-Ausstellung    des SVU Mánes..................................................................208
Vojtěch Volavka, Členská výstava SVU Mánes
Viktor Nikodém, Členská výstava Mánesa.....................................................................................209
Jindřich Chalupecký, O tom českém moderním uměni. (Členská výstava Mánesa)
Jiří Krejčí, Členská výstava Mánesa........................................................................................210
Josef R. Marek, Členská výstava Mánesa
Lambert Mervart, Členská výstava SVU Mánes Pavel F. Malý, Z nových uměleckých výstav v Praze

ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1934

Václav V. Štech, Dvě generace Mánesa. (Členská výstava)..............................................................211
Jaromír Pečirka, Weiteres vom Mánes Vojtěch Volavka, Ve výtvarnictvi
Karel Teige, Výstava SVU Mánes.......................................................................................212
Viktor Nikodém, Členská výstava Mánesa
 František Kovárna, Za alegorií a romantikou Jindřich Chalupecký, К členské výstavě Mánesa
Jiři Krejčí, Členská výstava Mánesa..................................................................................213
Rudolf Fuchs, Mánes
Josef Rybák, Členská výstava v Mánesu
Zdenek Rykr (?), Výstava SVU Mánes...................................................................................214
Josef R. Marek, Harakiri Mánesa (I)
Emanuel Knížek, Výtvarný spolek Mánes

DVOUSTÁ ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1935

Václav V. Štech, Malíři v Mánesu. (Dvoustá členská výstava)..........................................................215
Jaromír Pečirka, Malerei in der Mánes-Ausstellung
Viktor Nikodém, Dvoustá členská výstava Mánesa.......................................................................216
František Kovárna, Ve stinu padesátníku Jindřich Chalupecký, Pražské výstavy
Rudolf Fuchs, Die zweihundertste Ausstellung des Mánes................................................................217
Zdenek Rykr (?), Spolek výtvarných umělcu Mánes. Malíři Pavel F. Malý, Dvoustá členská výstava SVU Mánes

STÁ JUBILEJNÍ VÝSTAVA SKUPINY VÝTVARNÝCH UMĚLCU V BRNĚ 1936

Jaroslav B. Svrček, Jubilejní výstava Skupiny výtvarných umělcu.....................................................
Karel F. Krejčí, Brněnské výstavy Zoroslava Drobná, Brněnské výstavy

ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES 1936

Jaromír Pečirka, Mitglieder-Ausstellung des SVU Mánes................................................................2І
Johannes Urzidil, Prager Ausstellungen
Jiři Krejčí, Členská výstava Mánesa..................................................................................
Členská výstava Spolku výtvarných    umělců    Mánes 1936 ............................................. 221
anonym (K. u.j,

PADESÁT LET MÁNESA - II. VÝSTAVA 1937

František Žákavec, Výstava Padesát let Mánesa........................................................................222
jiři Krejčí, Padesát let Mánesa......................................................................................224

PADESÁT LET MÁNESA - III. VÝSTAVA - DNEŠNÍ MÁNES 1937

Václav V. Štech, Dnešní Mánes. Výtvarnická vůle к modernosti.........................................................225
Jaromír Pečírka, Dritte Jubiläumsausstellung des SVU Mánes
Viktor Nikodém, Dnešní Mánes.........................................................................................226
Stanislav K. Neumann, Dnešní Mánes. Zásadní poznámky (III)
Jiři Krejčí, Dnešní Mánes vystavuje..................................................................................227
Antonín Friedl, Třetí jubilejní výstava SVU Mánes. Současníci - malíři Zdenek Rykr (?), Dnešni Mánes (II)

VÝSTAVA DŮVĚŘUJTE UMĚNÍ - PŘÍKLADY Z MINULOSTI -PRÁCE ČLENŮ MÁNESA ZA DVA ROKY 1939-1940

Otakar Mrkvička, Výstava Důvěřujte umění v Mánesu....................................................................229

MÁNES 1907-1938 (ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES) 1945

Otakar Mrkvička, Mánes 1907-1938 ................................................................................... 230
Jaroslav Hlaváček, Procházka pražskými výstavami MÁNES 1946 (ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES) 1946
Alžběta Birnbaumová, Členská výstava Mánesa 1946 ..................................................................  231

MÁNES 1947 (ČLENSKÁ VÝSTAVA SVU MÁNES) 1947-1948
¨
Miroslav Mičko, Členská výstava Mánesa...............................................................................232
František Kovárna, Mánes vyčkává °ta Zouplna, Mánes 1947
aroslav B. Svrček, Členská výstava SVU Mánes v Brně
rantisek Kubišta, Výstava SVU Mánes................................................................................233

ČESKOSLOVENSKÝ LID A JEHO KRAJ V ŽIVOTĚ, PRÁCI A ZÁPASU 1949

Lubor Kára, Na nové cesty výtvarnictví. К výstavě Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (II)

APENDIX

Oskar Schürer, Emil Filla...............................................................................238
Zdenka Wattersonová, Aus Künstlerheim und -Werkstatt. Bei Filla, dem Philosophen
Jaromír Pečirka, Emil Filla. Zum 50. Geburtstag.........................................................240
Viktor Nikodém, Emil Filla padesátníkem.................................................................241
Vladimír Novotný, Filla.................................................................................243
František Doležal, Emil Filla...........................................................................244
Ota Zouplna, Zamyšlení ve Fillově ateliéru..............................................................246
Jaromír Pečirka, Rozloučení s Emilem Fillou. (Projev nad rakvi v Uměleckoprůmyslové škole)..............248


SEZNAMY DĚL Z KATALOGU SAMOSTATNÝCH VÝSTAV EMILA FILLY
[S UMĚLCOVÝMI POZNÁMKAMI]...............................................................................253
VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE...................................................................................317
REJSTŘÍK PERIODIK.......................................................................................320
REJSTŘÍK JMENNÝ.........................................................................................322
RESUMÉ .................................................................................................331

Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 2004, 210 x 210 mm, 336 s., ISBN 80-903230-9-X