Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech

Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech
ISBN: 80-239-0247-4
Availability: in stock
including VAT
your price240,00 Kč
ps
Kolektiv autorů

Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech

Autory jsou odborníci cechu klempířů, pokrývač a tesařů ČR. Kniha je určena řemeslníkům, učňům, ale i zájemcům z řad chatařů a chalupářů.

Obsah:

Všeobecně
Dělení plochých střech - názvosloví, základní tvary, druhy, skladby a vrstvy střech
Všeobecné zásady navrhování střech

Vrstvy střech
 • Nosná vrstva
 • Hydroizolační vrstva
 • Povlaková hydroizolační vrstva
 • Názvosloví materiálů povlakových hydroizolací a doplňkových výrobků
 • Zásady navrhování a realizace povlakových hydroizolací
 • Pojistná hydroizolační vrstva
 • Pomocná hydroizolační vrstva
 • Parotěsná vrstva
 • Expanzní vrstva
 • Vzduchotěsná vrstva
 • Spádová vrstva
 • Podkladní vrstva
 • Ochranná vrstva
 • Pohledová vrstva
 • Separační vrstva
 • Spojovací vrstva
 • Stabilizační vrstva
 • Drenážní vrstva
 • Filtrační vrstva
 • Hydroakumulační vrstva
 • Termoakumulační vrstva
 • Vzduchová vrstva a větrací kanálky
 • Podhledová vrstva
 • Pěstebná souvrství vegetačních střech
Skladba a konstrukce střech
Dilatace střech
Tvar a odvodnění střech
Zásady navrhování detailů střech

Přílohy
 • Příklady skladeb plochých střech
 • Obnova a rekonstrukce plochých střech
 • Příklady detailů plochých střech
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Praha, r. 2003, rozměr 215 x 305 mm, 122 s., čb., česky, ISBN 80-239-0247-4