Zámek a zahrady v Kroměříži

Zámek a zahrady v Kroměříži
ISBN: 978-80-88258-13-1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena479,00 Kč
ks
Miroslav Kindl,  Ondřej Zatloukal,  Pavel Zatloukal

Zámek a zahrady v Kroměříži


Kniha je věnována souboru nejvýznamnějších kroměřížských památek – Arcibiskupskému zámku, Květné a Podzámecké zahradě, k němuž autoři připojili méně známý areál psychiatrické léčebny. V roce 1998 byly zámek i obě zahrady Květná zahrada a Podzámecká zahrada zapsáním na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO povýšeny do nejvyšší kategorie světových kulturních památek. Autoři publikace, prof. PhDr. Pavel Zatloukal, CSc., Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D. a Mgr. Ondřej Zatloukal poutavě a zasvěceně provází čtenáře historií těchto výjimečných památek a jejich uměleckého a kulturního bohatství, které se skrývá nejen v řadě nemovitých památek, ale také v bohatství výtvarných sbírek, knihoven o mnoha tisících svazků, bohatství vzácné flóry obou zahrad, její kolonád a pavilonů. Ve stostránkové druhé části publikace potom autoři podrobněji představují 44 objektů zámku a jeho jednotlivých částí jako Trůnní sál, Sněmovní sál, Manský sál, Obrazárna, kaple sv. Štěpána, jednotlivé objekty obou zahrad, v Květné zahradě Kolonádu, Rotundu, fontány a jiné objekty nebo v Podzámecké zahradě Colloredovu kolonádu giardino segreto, Maxův dvůr, Pompejskou kolonádu, Čínský pavilon. V Psychiatrické léčebně pavilony Huberta Gesnera, Správní budovu a Společenský dům, Kostel sv. Cyrila a Metoděje a jiné. Publikace na svých 248 stranách ilustruje toto mimořádné kulturní bohatství a krásu stovkami obrazů a současných snímků.

Obsah:

Úvodem
Gotický a renesanční hrad
Zahrada Moravy biskupa z Lichtensteinu-Castelcoma
Zámek biskupa z Lichtensteinu-Castelcoma
Podzámecká zahrada a sala terrena biskupa z Lichtensteinu-Castelcoma
Sbírky biskupa z Lichtensteinu-Castelcoma
Podzámecká zahrada arcibiskupa Colloreda
Podzámecká a Květná zahrada arcibiskupů Chotka a Sommerau-Beckha
Psychiatrická léčeban
Květná a Podzámecká zahrada ve 20. století a dnes

Katalog Arcibiskupský zámek
Strážnice
Mlýnská brána
Zámek
Sala terrena a zahradní portikus
Trůnní sál a Malá jídelna
Sněmovní sál
Manský sál
Stará knihovna
Obrazárna
Kaple sv. Šebastiána
Kabinet zahradní kultury
Kabinet mincí a medailí
Kabinet hudby
Kabinet kresby a grafiky

Květná zahrada
Kolonáda
Rotunda
Lví fontána
Fontána Tritónů
Holandská, Pomerančová a Edukační zahrada
Králičí kopec
Jahodové kopečky, Pstruží bazény a kuželna
Ptáčnice
čestný dvůr
Bažantice a zahradnictví

Podzámecká zahrada
Zahradníkův dům
Colloredova kolonáda a giardino segreto
Chrámek Přátelství
Uměleé ruiny
Rybářský pavilon
Stříbrný most
Římská fontána
Fontána Amorků
Maxův dvůr
Americký strážní domek
Pompejská kolonáda
Čínský pavilon
Hospodářský dvůr

Psychiatrická léčebna
Obytná budova lékařů a ředitele ústavu
Márnice
Obytná budova úředníků
Pavilon pro lepší stavy
Infekční pavilon
Správní budova a Společenský dům
Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Bibliografie
Mapy
Jmenný rejstřík

Foibos, Praha 2018, 240 x 265 mm, 248 str., ISBN 978-80-88258-13-1