Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918 - 1938. 2. díl

Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918 - 1938. 2. díl
ISBN: 978-80-85036-65-7
Availability: in stock
including VAT
your price395,00 Kč
ps
Marta Pavlíková, Jiří Bureš, Lenka Hájková

Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety

1918 - 1938. 2. díl


Firemní kolonie a státní domy

Cílem autorů je přiblížit čtenářům dosud málo známou kapitolu stavebního vývoje severozápadních Čech a na nejzajímavějších urbanistických a architektonických projektech zaměstnaneckého bydlení představit bytovou politiku státu a nejvýznamnějších podniků regionu. Tato zaměstnanecká výstavba, která zasáhla široký prostor německého pohraničí, významně dotvořila urbanistickou strukturu měst a obcí a společně s další bytovou výstavbou, organizovanou městskými samosprávami a bytovými družstvy pomohla nastartovat stavební průmysl a oživit hospodářství.

Obsah:

Úvod
"Ve státním zájmu", bytová politika v kontextu meziválečného zákonodárství
Byty úřední, naturální a nájemní na příkladu bytového fondu Československých drah
Stát - první mezi stavebníky
"Kdo práci má bydlí", bytová politika jako součást firemní strategie
"Hledání ideálu", poznámky k vývoji bytového půdorysu, snům a vizím avantgardy

Katalog realizací:
 • Zaměstnanecká kolonie Mannesmannových válcoven v Chomutově
 • Mannesmannovy válcovny a.s.
 • Zaměstnanecká kolonie Weinmannových závodů v Chudeřicích
 • Weinmannovy závody a.s.
 • Zaměstnanecká kolonie Ústřední elektrárny v Ervěnicích
 • Ústřední elektrárny a.s.
 • Domy a kolonie České továrny na umělé hevábí v Lovosicích a Lukavci
 • Česká továrna na umělé hedvábí systému Elberfeld
 • Zaměstnanecké kolonie Schichtových závodů na Střekově
 • Jiří Schicht, a.s.
 • Zaměstnanecká sídliště Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Anglické resumé
Heslář autorů

Národní památkový ústav, ÚOP Ústí nad Labem, r. 2016, rozměr 160 x 210 mm, 160 s., převážně čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-85036-5-41