Zaostřeno na chemii

Zaostřeno na chemii
ISBN: ISBN 978-80-7037-364-4
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Věra Dvořáčková, Ivana Lorencová

Zaostřeno na chemii

Kapitoly z historie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Kniha v nebývalém rozsahu postihuje institucionální dějiny školy v širším politickém, hospodářském, společenském a vědním kontextu. Chronologicky i konceptuálně se člení do tří základních úseků:
1. Období od počátků pokročilejšího chemického vzdělávání na pražské technice po rok 1948, 2. Léta komunistického režimu v Československu až po přelomové období let 1989/1990, 3. Období po roce 1990 až po bezprostřední současnost. Zatímco první, a zvláště druhá část vypráví příběh školy na pozadí doby, v níž se odehrává, třetí část je více odosobněná a informativní s ohledem na chybějící historický odstup.

Obsah

Předmluva. Eva Zažímalová

VŠCHT Praha sedmdesátnicí. Karel Ksandr    

1 Úvod Věra Dvoráčková  
2  Počátky inženýrské výuky v českých zemích v18.století (Ivana Lorencová)
3 Výuka chemie na technice v letech 1800 až 1918 (Ivana Lorencová)
 • Královské české stavovské technické učiliště v Praze        
 • Reorganizace školy ve druhé polovině 19. století    
 • Chemický odbor v Karlových kasárnách v Resslově ulici    
 • Nová budova Chemického ústavu v Trojanově ulici    
4 Proměny školy po skončení první světové války     (Ivana Lorencová)
5 Vznik Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství v roce 1920 (Ivana Lorencová)    
6 Počátky budování areálu v Dejvicích (Ivana Lorencová)
7 Třicátá léta 20. století a uzavření vysokých škol v listopadu 1939 (Ivana Lorencová)
8 Druhá světová válka a obnovení činnosti školy po osvobození (Ivana Lorencová)    
 • Stanislav Landa a Výzkumný ústav firmy Bata ve Zlíně    
 • Rudolf Lukeš a laboratoře Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Praze-Vysočanech    
 • Viktor Ettel a Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Rybitví u Pardubic    
 • Po osvobození    
9 Vysoké technické školství po roce 1948 (Věra Dvoráčková)   
10 Vznik samostatné Vysoké školy chemické / chemicko-technologické (Věra Dvoráčková)    
 • Ve stínu padesátých let  
 • Potravinářské a biochemické obory    
 • Paliva,voda,počátky ochranyživotního prostředí    93 Výuka pod taktovkou průmyslu a ideologie        
 • Kázeňské prohřešky
 • Dálkové studium a mimořádné kurzy  
 • Chemické inženýrství    
 • Organická chemie        
 • Ústřední knihovna        
11 Od obrody k okupaci (Věra Dvoráčková)    
 • Organizační změny v šedesátých letech    
 • Analytická chemie
 • Chemie pevných látek  
 • Studium a studenti
 • Anorganická chemie        
 • Zlatá šedesátá  
 • Ekonomické obory  
 • Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy
 • Matematika a fyzika
 • Počítačová a řídicí technika        
12 Normalizace (Věra Dvoráčková)    
 • Normalizace poměrů na VŠCHT        
 • Změny v uspořádání školy v první polovině sedmdesátých let
 • Organická technologie    
 • Změny učebních plánů  
 • Fyzikální chemie
 • Útrapy odolávající zubu času
 • Nepříznivým okolnostem navzdory
 • Laboratoř chemie restaurování uměleckých děl
 • Ocenění    
 • Spolupráce s domácími a zahraničními pracovišti
 • Dlouhá éra Jiřího Mosteckého        
 • Kovové materiály, metalurgie, korozní inženýrství
 • Anorganická technologie        
 • Parapsychologie na VŠCHT    
 • Inženýrství pevných látek    
 • Sametu na dohled
13 Revoluční doba (Věra Dvořáčková)
 • Václav Havel na VŠCHT   
 • Kudy dál?    
14 VŠCHT po roce 1990 (Věra Dvoráčková)
 • Studium        
 • Bioinformatika
 • Věda a výzkum    
 • BAFA        
 • Grantovy systém
 • Spolupráce s průmyslem   
 • Centrální laboratore
 • Audiovizuální a elektronizační centrum
 • Nemovitý majetek školy
 • Vydavatelství  
 • Centrum informačních služeb
 • Chemické listy
 • Chemická olympiáda  
 • Popularizační aktivity  
 • Správa účelových zařízení  
 • Kampus Dejvice  
 • Významná ocenění  
Závěrečné slovo rektora  Pavel Matějka

Seznam rektorů
 
Poznámky        
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík  
Summary    
 
Národní technické muzeum a Vysoké škola chemicko-technologická, Praha 2022, rozměr 210 x 270 mm, 311 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-364-4