Zařazené zlomky

Zařazené zlomky
ISBN: ISBN 978-80-7599-364-9
Availability: in stock
including VAT
your price299,00 Kč
ps
Hana Vorlová
Zařazené zlomky

Snahou této publikace bylo alespoň zčásti naplnit jedno ze zbývajících "bílých míst" ve fondu historického sochařství dochovaného na našem území. Zabývá se gotickými a gotiku evokujícími sochami, jejichž společným jmenovatelem je jejich záaplský původ, a především jejich existence v rámci tří soukromých historických sbírek, které alespoň v určité době přetrvaly do současnosti v původních, dnes zpřístupněných památkových objektech: Bouzově, Šternberku a Hradci nad Moravicí. První část práce je studií o vybraných středoevropských sběratelích z přelomu 19. a 20. století a jejich sbírkách gotického umění, druhou část tvoří tzv. vědecký katalog s referencemi a obrazovým doprovodem.

Obsah:
Zařazené zlomky
Pohled dosavadního bádání
Evvropští sběratele a sbírky gotického umění
Historické sbírky záalpské gotické plastiky - Bouzov, Šternberk, Hradec
Záalpské gotické a gotiku evokující plastiky v Boouzovské, Šternberské a Hradecké sbírce
Závěr
Poděkování
Katalog
Bouzov
Šternberk
Hradec
Summary
Prameny a literatura
Použité zkratky
Seznam vyobrazení

 Fakulta umění OU, Ostrava 2022, formát 135x210 mm, počet stran 382, česky, ISBN 978-80-7599-364-9