Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny

Zbůch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny
ISBN: 978-80-01-05885-8
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps

Jakub Bacík – Lukáš Beran – Petra Boudová – Benjamin Fragner – Veronika

Kastlová – Štefan Molnár – Petr Vorlík – Jan Zikmund (eds.)

Zbůch 2015

Dvojjazyčná publikace přibližuje hledání cest rozvoje transformujícího se mikroregionu západočeské uhelné pánve a jejího centra – obce Zbůch.
Vychází z výsledků mezioborového mezinárodního workshopu Zbůch 2015 aneb Vize pro znovuobjevování hornické kulturní krajiny Plzeňska, který se uskutečnil v říjnu a v listopadu roku 2015. I přesto, že se zde těžilo černé uhlí více než 400 let, zůstávala a zůstává Plzeňská pánev vždy trochu v pozadí za Kladenskem a Ostravskem. Po dlouhém období vazby na těžbu uhlí a jejím následném utlumení a zastavení prochází území v současnosti hledáním nové identity. Postupně mizející stopy silně industriální krajiny kontrastují s absencí další vize. Publikace předkládá různé přístupy při hledání identity místa na úrovni lokální i regionální.

Obsah:

Benjamin Fragner: Workshop jako výhled z umělého kopce. Workshops - The View from a Creative Peak.Marcel Tomášek: Proměňující se krajobraz a krajina kolektivní paměti. The Changing Landscape and the Scope of Collective Memory.

Ludie Jonášová: Hornická kulturní krajina v západních Čechách. A Mining-Culture Landscape in Western Bohemia.

Jakub Bacík: Historie těžby uhlí v západních Čechách. A History of Coal Mining in Western Bohemia.

Lukáš Beran: August Helmar Tetmajer von Przerwa

Petr Vorlík: Stedentský workshop. Student Workshops.

Petra Boudová: Průběh workshopu. The Workshop.

Veronika Kastlová: Zbůch 2015 aneb O čem to bylo. Zbůch 2015 - Wheat Was It About

Veropnika Dolejšová, Jiřina Dvořáková, Romana Šeflová, Jakub Křička, Matúš Kúdeĺa: Industriál v postindustriální době. Industrial History in a post-industrial Age

Kateřina Pojarová: Artefakt industriálních časů. An Artefact of the Industrial Age.

Tanya Galchenya, Katerina Vlachmpei: Příběh jednoho místa. Telling the Story of a Place.

Lennert Hupkes: Kreativní řešení. A Creative Solution.

Inés Brotons Borrel, Clémentine Peturkenne: Krok za krokem. Step by Step.

Radomír Paulus, Lele Song: Halda jako koláč. A "Pie" Plan for the Spoil Tip

Lucie Divišová: Práce, adrenalin, přátelství. Work, Adrenaline, Friendship

Zuzana Bečvářová, Lucie Vopičková, Lukáš Žitný: Kolem dolů! Around the Mine!

Jitka Tomaczková: Vodní srdce Zbůchu. The Watery Heart of Zbůch.

Markéta Ekrtová, Lucie Pňačková, Klára Žídková: Cesta Horníka. The Miner's Path

Savka Marenić, Simona Popadić: Mezi hranicemi. Between Boundaries.

Emmanuelle Metz: Focus.

ČVUT v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Praha 2015, rozměr 210 x 280 mm, 144 s., bar, dvojjazyčná - česky a anglicky, ISBN 978-80-01-05885-8