Železnice, cukr, noviny a odvaha. Osudy Beniesů v Čechách i jinde

Železnice, cukr, noviny a odvaha. Osudy Beniesů v Čechách i jinde
ISBN: ISBN 978-80-7037-376-7
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
Pavel Dufek, Zdenko Maršálek, Michal Novotný

Železnice, cukr, noviny a odvaha. Osudy Beniesů v Čechách i jinde

Příběh podnikatelských aktivit a životních peripetií příslušníků rodiny Beniesů je v první řadě pozoruhodným vhledem do života podnikatelských elit židovského původu, kterým se během několika málo dekád 19. století podařil pozoruhodný sociální a ekonomický vzestup. Cesta haličských obchodníků ke špičkám společnosti a k rozhodujícímu vlivu ve strategických hospodářských odvětvích konce monarchie a meziválečných republik je víceméně učebnicovým příkladem možností, které schopným jedincům poskytly modernizační změny středoevropské společnosti v 19. století a v první polovině 20. století.
Moderní doba však přinesla rovněž trendy pro jednotlivce i státy tragické a likvidační. Přestože rozvětvená rodina Beniesů neskončila v nacistických koncentračních táborech a většina z nich šoa přežila, osudy jejích členů v období druhé světové války byly nanejvýš dramatické. O to smutnější je skutečnost, že poválečná Československá republika neměla o své bývalé občany židovského původu zájem. Beniesům – stejně jako dalším přeživším podnikatelským elitám – se nepodařilo domoci se práva ke svým ztraceným podnikům a statkům a rodina z Československa navždy odešla a spolu s nimi zmizela i paměť na dílo, které vykonali.
Beniesové podnikali mj. v oblasti bankovnictví (např. Anglo-rakouská a později Anglo-československá banka), ve výstavbě místních drah v Čechách a Uhrách, na svém velkostatku v Klecanech a zejména v mnoha podnicích cukrovarnického průmyslu (Litol, Rosice u Pardubic ad.). Díky sňatkové politice se členové rodiny podíleli i na vydávání významného meziválečného liberálního německého periodika Prager Tagblatt.

Obsah

Predmluva
Cesta z Haliče do Vídně kolem roku 1870
Počátky podnikání Heinricha Beniese: finance, železnice, papír
Počátky podnikání Michela Beniese: petrolej, parafín
Život v Čechách
Od směnečníka k elitě
Heinrich Benies a cukrovarnické podnikání v letech 1886-1896               
Nabytí velkostatku
Michel Benies a cukrovarnictví 1896-1923
Zlatá mládež a ztracená generace
Max Benies-rodina, sport a Klecany
Litolská vila Evelíny Beniesové-Benediktové-Eggerové
Bondyho vila
Rodina Mercy. Cesta k nakladatelskému velkodomu

Cukrovarnické a zemědělské podnikání pod vedením Maxe Beniese.
Od konce světové války po velkou hospodářskou krizi
Pozemková reforma a Beniesové
,,Zlatá léta“ nakladatelství Mercy a listu Prager Tagblatt v meziválečném období
Max Benies a podnikání v časech hospodářské krize
Ve víru rasové selekce. Národnost a etnická identita jako ultimativní determinant podnikatelských možností, majetkových práv i samotné lidské existence
Z velkopodnikatele farmářem v Africe: Max Benies v Keni
Únik před gestapem
Chladný antinacista s průkazkou NSDAP: Walter von Weizenbeck
Přes frontovou linii ke Spojencům
Československá armáda v zahraničí a národnostní otázka
V československé uniformě proti Němcům
Podnikání po druhé světové válce
Místo závěru. Zaniklá paměť

Obrazová příloha
Poděkování

Rodokmen rodiny Beniesů
Rodokmen rodiny Mercy
Poznámky

Národní technické muzeum, Praha 2023, rozměr 170 x 240 mm, 339 s., čb., česky, ISBN 978-80-7037-376-7