Žena ve člunu

Žena ve člunu
ISBN: 80-86890-12-0
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Žena ve člunu

Sborník Hany J. Hlaváčkové

Sborník shromažďuje příspěvky kolegů, žáků a přátel publikované na počest významné české medievistky Hany Hlaváčkové. Studie jsou věnovány zejména středověkému malířství, sochařství a architektuře, a také ikonografii, knižní kultuře a kulturním dějinám. Spojuje je hledání různých forem vztahu obrazu a textu a také hold kolegyni a učitelce proslulé vodáckými výpravami podnikanými se studenty jako plavby za poznáním umění. (sborník Hany J. Hlaváčkové)

Obsah:


Úvod – Žena ve člunu

Oddíl I

Maria Theisen
Geschichtsbilder: Wie Geschichten Geschichte machen. Illustriert anhand des Willehalm-Codex für König Wenzel IV. von Böhmen

Martina Kratochvílová-Šárovcová
Adventní motivy v českých iluminovaných rukopisech 16. století

Viktor Kubík
Poznámky ke vzniku italského gotického systému výzdoby bordur

Tereza Cermanová
Motiv Eucharistického Bolestného Krista a jeho výskyt v Kaplickém misálu

Kamil Boldan
Iluminované rukopisy v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic

Zdenka Hledíková
Pražský – vatikánský rukopis listáře Coly di Rienzo

Oddíl II

Kateřina Kubínová
…et cum iussisset turbam discumbere supra faenum (Mt 14,19). Zázračné nasycení zástupů v ambitu Emauzského kláštera v Praze


Magdaléna Hamsíková
Nástěnné malby v kostele sv. Bartoloměje v Hněvkovicích

Veronika Horová
Středověké nástěnné malby v Černovičkách a jejich donátor

Zuzana Všetečková
Nástěnné malby v bývalém „rytířském“ sále v domě čp. 144 na Starém Městě v Praze

Oddíl III

Milena Bartlová
Tři texty Madony březnické

Kateřina Horníčková
Eucharistický Kristus mezi anděly z Týna. Příspěvek k jednomu z bludných balvanů Jaroslava Pešiny

Oddíl IV

Lenka Panušková
„Boh sa neustále zaoberá geometriou.“ Svet ako dokonalé architektonické dielo a jeho Stvoritel’

Milada Studničková
Fibula carnis vel monile desponsatae. K motivu spony mariánských soch a obrazů

Marina Hořínková
Modlitba monachyně Jefimije a svatí vojíni Moravského Srbska

Lubomír Konečný
Mistr Litoměřický, ostentatio genitalium a Vidění sv. Brigity Švédské

Jan Chlíbec
Ubi est penna vestra?

Marta Vaculínová
Omnia sponte sua veniant: Emblém Jana Amose Komenského a Poetika Marka Hieronyma Vidy

Oddíl V

Petr Charvát
Est ubi nunc scriptura attavorum? Svatý Martin, Braga, Tours a Slované

Ivo Hlobil
České dějiny umění a sousoší sv. Jiří na Pražském hradě z roku 1373

Roman Lavička
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově ve světle smlouvy z roku 1407

Klára Benešovská
Drobná poznámka k původnímu významu točenice

Karl-Georg Pfändtner
Two unknown exemples of the Order of the Dragon

Michal Šroněk
Boření obrazů jako svátek

Lenka Panušková
Bibliografie Hany Hlaváčkové

Artefactum, Praha 2007, 160 x 205 mm, 418 str., ISBN 80-86890-12-0