Ženy s kufříkem a nadějí

Ženy s kufříkem a nadějí
ISBN: 978-80-246-4475-2
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Milena Lenderová et all.

Ženy s kufříkem a nadějí

Porodní bába byla od nepaměti součástí místní kolektivní paměti – byla vnímána jako inventář obce, podobně jako farář, učitel, starosta; bábu potřeboval každý. Stála u biologického (vymanila dítě z lůna matky) i sociálního zrození (držela ho při křtu, občas byla kmotrou). Podílela se i na jiných úkonech, hrála důležitou roli při přechodových rituálech: zrození, křtu, úvodu i smrti. Přibližně v letech 1850–1950 se prohloubila profesionalizace porodnické pomoci. Přešla od sousedské výpomoci k povolání, které bylo třeba legislativně zakotvit: během sta let se porodní bába změnila v porodní asistentku.
Kniha sleduje změny legislativního rámce, ohraničujícího život a činnost porodních babiček, institucionalizaci babického vzdělání, analyzuje proměny vztahu porodních bab a církve. Věnuje pozornost proměnlivě harmonickému a disharmonickému vztahu porodních bab a lékařů a rovněž genderovým stereotypům, které byly v tomto segmentu dějin vzhledem k porodní asistentce nejvýraznější. Báby jsou představeny i jako profesní skupina; lze sledovat, jak často a jakým způsobem porušovaly ve své nelehké praxi zákon. Závěr knihy se věnuje postupnému sebeuvědomování porodních asistentek, hledá odpověď na otázku, kdy a jakým způsobem se začaly hlásit o svá práva, proč odmítaly označení „bába“ a usilovaly o „důstojnější“ název „porodní asistentka“.

Stručný obsah
Na stopě neznámé: Rosalie Řenčová, rozená Hallerová, ovdovělá Skalická, porodní bába z Kožlan (1852-1904) (Milena Lenderová)
Jak se stát porodní bábou: Retrospektiva, legislativa, institucionalizace. Od tereziánských reforem do vzniku c.k. babické školy (Milena Lenderová, Martina Halířová)
Báby a církev (Hana Stoklasová, Zuzana Pavelková Čevelová)
Disonance i harmonie: Vztah lékařů a porodních babiček mezi lety 1850-1948 (Vladan Hanulík)
Báby a asistentky: Pokus o kolektivní portrét (Milena Lenderová)
Báby a zločin: Andělíčkářky, podvodnice, fušerky (Martina Halířová, Jana Stráníková)
Cesta k sebevědomí a stavovskému uvědomení (Milana Lenderová)
Prameny, literatura, metody: Nezbytná kapitola na závěr (Vladan Hanulík, Milena Lenderová)

Poděkování
Redakční poznámka
Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík

Nakladatelství Karolinum, Praha 2019, rozměr 145 x 200 mm, 488 s., česky, ISBN 978-80-246-4475-2