Ženy v politice

Ženy v politice
ISBN: 978-80-246-5162-0
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Jana Kočišková

Ženy v politice

Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948-1968

Československé političky navazovaly po druhé světové válce na prvorepublikovou zkušenost aktivní politické participace svých předchůdkyň, dělo se to však ve zcela novém geopolitickém uspořádání světa, rozděleného na východní a západní blok. Jejich politická činnost tak byla významně ovlivněna specifiky nedemokratického režimu a všeprostupující komunistickou ideologií. Jak se tato situace lišila od předválečných let, jakými cestami se ženy dostávaly do vrcholné politiky, jaký na ní měly podíl, s jakými obtížemi se potýkaly a jakým tématům se věnovaly v období ohraničeném přelomovými roky 1948 a 1968, popisuje tato kniha. Opírá se přitom o archivní výzkum aktivity poslankyň v Národním shromáždění, věnuje se ale i ženám v ÚV KSČ a ve vládě a také nastiňuje širší historický, sociologický a ideologický kontext postavení žen v politice i v každodenním životě.

Stručný obsah

Úvod
Průřez historií ženské politické participace v českých zemích od konce 19. století do roku 1948
Emancipace žen v socialistické ideologii a praxi
Specifikace politického systému a ženy v politice
Ženy v Národním shromáždění po roce 1948
Ženy ve vrcholných pozicích v ÚV KSČ
Válečná zkušenost političek

Nakladatelství Karolinum, r. 2021, rozměr 165 x 235 mm, 398 s., česky, ISBN 978-80-246-5162-0