Židovská menšina v Československu po druhé světové válce

Židovská menšina v Československu po druhé světové válce
ISBN: 978-80-86889-90-0
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena120,00 Kč
ks
Blanka Soukupová, Peter Salner, Miroslava Ludvíková

Židovská menšina v Československu po druhé světové válce

Od osvobození k nové totalitě


Sborník Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě vychází jako souhrn přednáškového cyklu, který ve VKC ŽMP proběhl v roce 2008. Sborník se zabývá dosud méně známými tématy židovských dějin po druhé světové válce. Autorům šlo o to, ukázat, jaké strategie budoucnosti a modely života volila židovská menšina, jejíž přeživší příslušníci byli zbaveni domova, zdraví, majetku a museli se vypořádat s fenoménem hluboké životní diskontinuity. Vzhledem k tomu, že vědecká diskuze a odborná literatura se k tomuto tématu vyjadřuje velice pozvolna, je tento sborník důležitým a zajímavým příspěvkem doplňující mozaiku poznání osudů českých a slovenských Židů ve 20. století.

Obash:

Předmluva

Jan Rataj: Poválečný vývoj a východní geopolitické začlenění Československa: od socializující demokracie k diktatuře
Radka Čermáková: Poválečné Československo. Obnovený stát ve střední Evropě
Helena Nosková: Národnostní menšiny a pohraničí v procesu tzv. sovětizace
Blanka Soukupová: Židé a židovská reprezentace v českých zemích v letech 1945–1948 (mezi režimem, židovstvím a judaismem)
Blanka Soukupová: Modely životních osudů českých Židů po šoa
Hedvika Novotná: Židé vzpomínají na poválečná léta
Peter Salner: Židovská komunita na Slovensku v rokoch 1945–1953
Monika Vrzgulová: Židia na Slovensku po roku 1945: predstavy a realita. Prípad ukrývané deti
Kelly Iggers: Kultivovat nové kořeny (a pečovat o staré): Poválečné osudy židovských emigrantů z Československa v Kanadě
Wilma Iggers: Vzpomínky na počátky emigrace v Kanadě

Závěrem/Ediční poznámka
Obrazová příloha

Židovské muzeum v Praze, Praha 2009, 210 x 150 mm, 179 str., ISBN 978-80-86889-90-0