Židovská menšina za druhé republiky

Židovská menšina za druhé republiky
ISBN: 978-80-86889-52-8
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena95,00 Kč
ks
Miloš Pojar, Blanka Soukupová, Marie Zahradníková

Židovská menšina za druhé republiky

Sborník Židovská menšina za druhé republiky navazuje na předchozí dva sborníky: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech a Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Všímá si různých aspektů života Židů/židů během krátkého, nicméně velmi vyhroceného období, které bývá nazýváno druhou československou republikou (říjen 1938 až 15. březen 1939). Autoři jednotlivých příspěvků patří k předním odborníkům na dané téma: např. Blanka Soukupová, koeditorka sborníku, si všímá postoje českožidovských asimilantů ke stále častějším projevům antisemitismu, Michal Frank se věnuje problému židovských uprchlíků, Jaroslav Šebek popisuje projevy antisemitismu v katolickém prostředí, Peter Salner a Valerián Bystrický rozebírají situaci na Slovensku, Yeshajahu Jelinek se věnuje situaci podkarpatoruských Židů apod. Sborník uzavírá sonda do života židovské menšiny na menším městě, které se po záboru pohraničí ocitlo mimo území Československa. Uspořádali Miloš Pojar, Blanka Soukupová a Marie Zahradníková.

Obsah:

Druhá a jakoby poslední (předmluva)
Druhá republika - okleštěný stát v mizející Evropě
Česká politika v druhé republice - "kritický pohled na "neznámé" češství
Druhá republika a židovšští uprchlíci
Česká reflexe T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a Emila Háchy: osobnosti - symboly v době národní krize
Češi židé mezi Mnichovem a 15. březnem 1939
Projevy antisemitismu v českém katolickém prostředív polovině třicátých let a za druhé republiky v kontextu krize demokracie a nástupu autoritativních hnutí
Židé za druhé republiky a evangelíci
Slovensko v druhej republike
Židia v období autonómie Slovenska (6. 10. 1938 - 14. 3. 1939)
Maďari a Židia na Podkarpatskej Rusi v dobe druhej svetovej vojny
Židé vzpomínají na druhou republiku. Obraz druhé republiky v memoárech židovských autorů z českých zemí
Židovský osud na malém městě v Říšské župě Sudety - příklad Horšovského Týna

Ediční poznámka
Seznam vyobrazení
Seznam zkratek
Autoři sborníku

Židovské muzeum v Praze, 2007, 210 x 150 mm, 183 str., česky, ISBN 978-80-86889-52-8