Židovský bojkot nacistického Německa 1933-1941

Židovský bojkot nacistického Německa 1933-1941
ISBN: 978-80-7560-337-1
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Tomáš Jiránek - Zbyněk Vydra - Blanka Zubáková
Židovský bojkot nacistického Německa
1933-1941

Bojkot nacistického Německa ze strany světové židovské komunity byl pokusem o zejména hospodářské oslabení, jež by nakonec vedlo k pádu Hitlerova režimu. Autoři monografie na základě zevrubného výzkumu v odborné literatuře, dobovém tisku a v archivech německých, britských, amerických, českých, polských a rakouských ukazují, že bojkot se více či méně projevil ve většině zemí, kde se v minulosti Židé usídlili, a zasáhl i oblast kultury a sportu. Zejména v počátcích vzbudil velkou pozornost a také obavy na straně nacistů, kteří zavedli řadu protiopatření. Bojkot nakonec nedosáhl z různých důvodů svého cíle, ale ve své době poměrně výrazně postihl německý zahraniční obchod a přitáhl větší pozornost k tomu, co se v nacistickém Německu skutečně dělo.

Obsah:

Úvod
Bibliografický exkurs
Hospodářství meziválečného Německa
Historické tradice bojkotu
Vůdčí země bojkotu. Bojkotové hnutí ve Spojených státech amerických
Opatrnost na prvním místě? Bojkot ve Velké Británii
Bojkot jako globální hnutí? Projevy bojkotu v dalších zemích
Bojkot v Československu
Německý pohled na bojkot. Hodnocení situace na konci roku 1934
Bojkot mimo hospodářství
Nejednotni v odporu. Různé přístupy Židů k bojkotu
Německé protibojkotové strategie
Bojkot a válka 1939-1941
Závěr
Prameny a literatura
Seznam obrazových příloh
Rejstřík
Seznam zkratek
Resumé

Univerzita Pardubice, 2020, rozměr 170 x 240 mm, 450 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7560-337-1