Živá památka

Živá památka
ISBN: ISBN 978-80-88377-41-2
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Pavla Melková
Jorge Otero - Pailos
Rostislav Švácha
Edith Jeřábková
Norbert Schmidt
Petr Hájek
Markéta Fantová
Igor Machata
Martina Mertová
Radoslava Schmelzová

Živá památka

Památky nechráníme pouze pro ně samotné, ale především pro kulturní hodnoty, jichž jsou nositeli a které jsou důležité pro člověka a společnost. Mohli bychom tedy říci, že památky chráníme proto, aby zlepšovaly lidský život, současný i budoucí.
Kniha spojuje do dialogu eseje Jorgeho Otero-Pailose, profesora a ředitele památkové péče na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, a texty přizvaných českých a slovenských autorů, mezi nimiž nejsou pouze architekti či odborníci na památkovou péči, ale také lidé z dalších kulturních oborů. Jorge Otero-Pailos zkoumá možnosti ochrany památek jako nové formy kulturní produkce. Rozšiřuje význam památek za hranice institucionálně chráněných objektů, stejně jako škálu tvůrčích nástrojů, jakými zjevovat, a tedy i chránit paměť. Texty dalších autorů jsou reakcí na témata a otázky, které Jorge Otero-Pailos ve svých úvahách předkládá, někdy reagují adresněji, jindy jsou pro ně spíše iniciační. Zkoumají možné uplatnění podobných přístupů a zkušeností ve specifikách zdejšího prostředí a doplňují je o vlastní pohledy na problematiku, osobní postoje, náměty či příklady z praxe. Publikace obohacuje diskusi na téma památkové péče o širší možnosti vnímání pojmů památka a její ochrana, a to zejména v oblasti začlenění památek do současného života.

Obsah:

Úvod
Experimentální památková péče
Manifest památkové péče od OMA
Doplněk k manifestu památkové péče od OMA
Tvůrčí aktéři
Monumentáře: k teorii Apergonu
Atmosféra jako kulturní objekt
Od etiky kořistění k etice péče
Jak se správně chovat v „tabule pleně"?
Památková péče a její příbuzní
Kolik prostorů se vejde na jedno místo?
Eseje o strachu
Zapojení památek do života
Transformace zážitkem
Radikální ochrana
Kontext tehdy a dnes
Reflexe site projektu
Kladno +/- Záporno po patnácti letech
Biografie autorů
Literatura
Annotation
Autoři a zdroje fotografií
Původní publikace textů Jorgeho Otero - Pailose


Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Praha 2022, 245 x 175 mm, 240 str., bar., česky,
ISBN 978-80-88377-41-2