Život plný neklidu

Život plný neklidu
ISBN: 9788087782330
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Vratislav Doubek, Dagmar Hájková (eds.)

Život plný neklidu

Sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata


Druhý svazek Ad honorem eruditorum je věnován historikovi a prvnímu řediteli obnoveného Masarykova ústavu doc. Jaroslavu Opatovi u příležitosti jeho úctyhodného výročí 90 let. Vedle ucelené životopisné skici z pera Josefa Tomeše a přehledu biografické činnosti Jaroslava Opata přináší kniha příspěvky celé řady vynikajících osobností, domácích i zahraničních odborníků, kolegů a přátel jubilanta. Vzpomínkové příspěvky se tak doplňují s analytickými texty, věnovanými otázkám celoživotního odborného zájmu Jaroslava Opata.

Obsah:

Slovo úvodem
Život plný bojů (Předmluva). Josef Tomeš
Otevřené problémy Masarykova myšlení a politické praxe. Otakar A. Funda
Masaryk a Nietsche. Jan Zouhar
Česká filosofie v Masarykových univerzitních přednáškách. Josef Zumr
Masarykovy neznámé komentáře k rakouské politice. Vratislav Doubek
Ideály Risorgimenta a zrod Československých legií v Itálii. (Řím, duben 1918). Francesco Leoncini
Czech-Nebraskans in the three movements to achieve Czechoslovak independence. Bruce M. Garver
T.G. Masaryk v Chicagu. Dagmar Hájková
T.G. Masaryk a slovenská politika pred vznikom Česko-Slovenska. Miroslav Pekník
Jaroslav Císař, T.G. Masaryk a The Library of Congress. Zdeněk Pousta
Připojení Podkarpatské Rusi k Československu v letech 1919-1920. Jan Rychlík
T.G.Masaryk očima bulharských diplomatů. Todorička Gotovska-Henze
Po stopách jednoho dopisu. Helena Kokešová
Hubert Ripka a jeho vztah k Masarykovi. Ivan Šťovíček
Hubert Ripka a jeho vztah k T.G. Masarykovi. Ivan Šťovíček
Edvard Beneš a nová role Sovětského svazu. Jiří Kovtun
Prezident Masaryk jako žurnalista. Historiografická bilance tématu
T.G. Masaryk ztracený a nalezený podruhé. Irena Chovančíková
Forschungsgegenstand - Persönligkeit - Öffentliche Wirkung Jaroslav Opat ind die Masarykrezeption in Deutschland. Peter Gerlinghoff
Deníky a testamenty, čili co po nich zůstalo. Robert Kvaček
Bibliografie prací Jaroslava Opata. Jana Malínská
Jmenný rejstřík