Zlatý král a chudý hrabě

Zlatý král a chudý hrabě
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena484,00 Kč
ks
Václava Kofránková
 

Zlatý král a chudý hrabě

 
První souhrnné zpracování tématu v české a rakouské historiografii. Ojedinělá monografie mapuje proměny obrazu krále Přemysla Otakara II. a bitvy na Moravském poli v českém a rakouském historickém vědomí od středověku do 20. století. Autorka téma představuje v širších kulturně-politických souvislostech. Výklad doprovází bohatým černobílým i barevným obrazovým materiálem, který dosud nikdy nebyl komplexně publikován.
 
Obsah:
 
Předmluva
Úvod
Středověké kořeny
Raně novověké intermezzo
Na prahu moderní doby
Přemysl Otakar II. v dějinné koncepci Františka Palackého
Od revoluce k ironické rezignaci
Triumf uměřenosti
Mezi minulostí a budoucností
Summary
Ediční poznámka
Seznam zkratek edic, časopisů a sborníků
Seznam pramenů a literatury
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní