Zlatý řez 35

Zlatý řez 35
ISBN: 1210-4760
Availability: in stock
including VAT
your price49,90 Kč
ps
Zlatý řez 35

Z editorialu Jany Tiché:
 
V tomto vydání Zlatého řezu jsme se pokusili zamyslet nad tím, jaké přináší automobil důsledky pro architekturu a zejména pro stavbu měst. Uvádíme příklady kritických úvah na téma dopravy ve městech z druhé poloviny dvacátého století i současné návrhy na alespoň dílčí řešení stále tíživějšího problému individuální dopravy v městských aglomeracích. Na příkladech nedávno realizovaných projektů z několika evropských zemí chceme předvést, že radikální řešení vykazující automobilovou dopravu z města jednou provždy, není jedinou možností, a že člověk i auto mohou ve městě za splnění určitých podmínek docela dobře koexistovat. Přinášíme také celý blok příspěvků z konference "Architektura ve službách motorismu", kterou uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve dnech 20-21. září 2012 v Hradci Králové a v Liberci.
 
Obsah:
 
Irena Fialová: Automobil a město / The Automobile and the City
Lewis Mumford: Dálnice a město (1958)
Deyan Sudjic: Dálnice versus metro (1982)
Laura Burkhalter - Manuel Castells: Nové urbanistické paradigma a dopravní systém 21. století (2009)
William Mitchell: Udržitelná mobilita ve městě (2010)
Madrid TIO, Madrid (ES)
Promenáda Passeig García Fáría / Gárcía Fária Promenade, Barcelona, (ES)
A8ernA, Koog aan de Zaan (NL)
Exhibition Road, Londýn / London (UK)
Prags Boulevard, Kodaň / Copenhagen (DK)
Klára Brůhová: Automobilismus a plánování Velké Prahy / The Spread of the Automobile and the Planning og Greater Prague
Jakub Potůček: Od Krejcarovy rekonstrukce dopravy v Praze po pražský okruh a jeho napojení na dálnici Praha - Brno - slovenská hranice
Jan Králík: Velký automobilový okruh Praha
Martina Hrabová: Le Corbusier ve službách československé Tatrovky / Le Corbusier in the services of the Tatra Works in Czechoslovakia
Karel Hájek: Pohled do historie benzínových stanic
Anna Kašíková: Současné osudy a konverze motoristických staveb
Petr Vorlík: Zrod hromadných nájemných garáží v Čechách / The Emergence of Rented Parking Garages in Bohemia
Oldřich Ševčík - Ondřej Beneš: Automobil - symbol svobody?

Zlatý řez, o.s., r. 2012, 226 x 299 mm, 88 stran, bar., česky, anglicky, ISSN 1210-4760