Zlatý řez 36

Zlatý řez 36
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena50,00 Kč
ks

Moderní architektura se svými kořeny ve vědeckém a technologickém přístupu ke světu otevřela otázku dříve s takovou naléhavostí netázanou: otázku vztahu architektury a lidského subjektu. Tento vztah, který býval samozřejmý v dobách, kdy architektura byla ještě totožná se stavěním a kdy plnila ve společnosti se samozřejmostí reprezentační roli, se dostal ve dvacátém století do hluboké krize. Není to ovšem krize, která by byla omezená jen na oblast architektury: krize „rozdělené reprezentace“, jak tuto prekérní situaci moderní společnosti a její kultury pojmenoval Dalibor Veselý, se projevuje všude tam, kde moderní člověk potřebuje navázat smysluplný vztah ke světu. Krize, řečeno slovy španělského architekta a teoretika Ignasi de Solà-Moralese, označuje moment změny, který „podobně jako jaderné štěpení znamená nejenom zánik předchozího hmotného stavu, ale především uvolnění nových energií, které se šíří novými a do té doby nepředstavitelnými směry“. Pokusme se tedy být pozorní vůči těmto novým energiím, které už tady jistě jsou, ale ještě je nedovedeme přesně zachytit, pojmenovat a lokalizovat.

V tomto vydání Zlatého řezu přinášíme několik teoretických i více v praxi zakotvených příspěvků k avizovanému tématu. Je nám ctí i potěšením, že naši debatu otevírá dosud nepublikovaný text Dalibora Veselého, který předkládá argumenty pro architekturu jako humanistickou – a tedy humanitní – disciplínu. Nad humanistickou rolí architektury v současné společnosti se zamýšlejí architekti Pavla Melková i Gion Caminada. Různé pohledy na možnosti realizace této role vyplývají z debaty tří světových architektů – Juhaniho Palasmaa, Fumihiko Makiho a Willema Jan Neutelingse -, která se odehrála v roce 2010 v Praze a jejíž záznam je zde v českém překladu publikován poprvé. Dále přinášíme původní rozhovory s Ondřejem Císlerem a Jánem Stempelem a dílčí výsledky dlouhodobé výzkumné práce současných českých architektů a teoretiků.

Obsah:

Dalibor Veselý: Architektura jako humanistická disciplína / Architecture as a Humanistic Discipline

Pavla Melková: Humanistická role architektury v současné společnosti

Gion Caminada: Architektura jako kultura

Gion Caminada: Plong Vaschnaus

Debata Juhani Pallasmaa – Fumihiko Maki - Willem Jan Neutelings: Hledání harmonie a krásy / The Search for Harmony and Beauty

Rozhovor s Ondřejem Císlerem

Rozhovor s Jánem Stempelem

Ján Stempel – Jan Tesař: 3 domy / Mšeno – Karasy - Konopiště

Hubert Guzik: Ekonomie času nebo kooperace? Z debat o kolektivních a hotelových domech v šedesátých letech

Michal Kohout: Obytné konstelace / tvorba a vnímání míst / geometrické archetypy

Petr Všetečka – Robert Václavík: Průzkum, kompoziční rozbor a intepretace díla jako východisko jeho obnovy

Dalibor Hlaváček – Solární decathlon - architektura ohleduplná k člověku i ke světu a technologicky na výši. Text a obry domku FA ČVUT, možná i report z finále soutěže v USA