Zmizelá Praha. Nemocnice a sanatoria

Zmizelá Praha. Nemocnice a sanatoria
ISBN: 978-80-7637-124-8
Availability: in stock
including VAT
your price360,00 Kč
ps
Petr Svobodný

Zmizelá Praha

Nemocnice a sanatoria

První skutečná nemocnice vznikla v Praze roku 1620 Na Františku a je s ní spojena známá scéna výukové pitvy z roku 1685. Tento ústav byl výhradně mužský, na rozdíl od ženské nemocnice Na Slupi, založené řádem alžbětinek v 18. století, nedlouho předtím, než se v rámci tereziánských a josefinských reforem zrodily první zdravotnické plány pro metropoli Koruny české. Pražská nemocniční krajina pak zažila největší rozkvět od poloviny 19. do poloviny 20. století, kdy vznikaly opěrné body propracovaného nemocničního systému v centru a na předměstích: nemocnice Na Bulovce, léčebna v Bohnicích, nemocnice na Vinohradech, v Motole a v Krči.
Publikace z populární edice Zmizelá Praha zachycuje proměny této krajiny, fáze budování a modernizace i dobovou atmosféru nemocničních staveb, jejich sálů i ordinací s rozvíjející se zdravotnickou technikou.

Obsah:

Předmluva
Stručná historie pražských nemocnic od konce 18. do konce 20. století

Obrazová část
Raně novověké nemocnice a špitály (před rokem 1750)
Josefínské ústavy a nemocnice první poloviny 19. století
Novoměstský nemocniční okrsek ve druhé polovině 19. století
Projekty budoucí Velké Prahy na počátku 20. století
Vojenské nemocnice 19. století
Nemocniční otázka za první republiky
Menší nemocnice a sanatoria první poloviny 20. století
Válečné problémy a ztráty
Období socialistického zdravotnictví

Závěrečné poznámky
Poděkování
Zdroje vyobrazení
Dobové publikace
Sbírky veřejných institucí
Sbírky soukromé
Použitá a doporučená literatura
Rejstřík

Paseka, Praha 2020, rozměr 175 x 240 cm, 216 s., česky, čb., ISBN 978-80-7637-124-8