Zpravoaj STOP 2020/2. Obnova fasád z tvrdých omítek

Zpravoaj STOP 2020/2. Obnova fasád z tvrdých omítek
ISBN: 1212-1468
Availability: in stock
including VAT
your price330,00 Kč
ps
Obsah:

Několik slov úvodem. Pavla Rovnaníková
Specifika obnovy tvrdých omítek. Ondřej Šefců
Tvrdé omítky - druhy, složení, mechanické vlastnosti, poruchy. Pavla Rovnaníková
Praktické poznatky z obnovy tvrdých omítek. Jiří Fiala
Způsoby čištění fasád z tvrdých omítek. Pavel Šťastný
Formulace maltových směsí pro opravu tvrdých omítek. Jan E. Bárta
Technologie výroby břizolitových omítek. Martin Bureš
Pozitivní a negativní příklady obnovy fasád z tvrdých omítek. Jan E. Bárta
Inženýrský přístup k opravě fasád z tvrdých omítek. Pavel Fára
Současné a historické objekty s novou nebo opravenou tvrdou omítkou. Příklady z vlastní praxe. Miroslav Cikán
Oprava tvrdých omítek moderní architektury 1. pol. 20. století geopolymery. Renata Tišiová
Summary

Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 2020, 148 x 210 mm, 95 s., bar.,  česky, ISSN 1212-1468