Zpravodaj STOP 2011/1. Pórovitá a slinutá keramika

Zpravodaj STOP 2011/1. Pórovitá a slinutá keramika
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Obsah:

Téma: Pórovitá a slinutá keramika - II. část

Editorial
Restaurování halštatského koflíku s uchem
Restaurování historických kachlových kamen
Restaurování tuhovaných nádob
Restaurování slezskoplatěnické keramiky
Zásady restaurování slinuté keramiky
Rekonstrukce čínské porcelánové konvice
Restaurování porcelánové figurální plastiky od Dominika Aulíčka
Restaurování džbánu z tvrdé kameniny
Restaurování souboru barokních sošek biscuit zn. SÉVRES