Zpravodaj STOP 2011/3. Restaurování Filosofického sálu Strahovské knihovny

Zpravodaj STOP 2011/3. Restaurování Filosofického sálu Strahovské knihovny
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Obsah:

Téma: Restaurování Filosofického sálu Strahovské knihovny

Editorial
Vznik Filosofického sálu Strahovské knihovny
Restaurování dřevěných částí ve Filosofickém sálu Strahovské knihovny
Restaurování nástropních maleb ve Filosofickém sálu Strahovského kláštera
Technika malby dvou Maulbertschových skic pro nástropní malbu Filosofického sálu
"Duchovní vývoj lidstva" na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie