Zpravodaj STOP 2012/3. Nanomateriály v památkové péči

Zpravodaj STOP 2012/3. Nanomateriály v památkové péči
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Téma: Nanomateriály v památkové péči

Obsah:

Editorial
Možnosti využití nanomateriálů v památkové péči
Micelární roztoky a mikroemulze pro čištění historických materiálů
Laboratorní použití micelárních roztoků a mikroemulzí při čištění historických materiálů
Nanočástice stříbra - biocidní ochrana historických materiálů
Biocidní účinnost prostředků na bázi nanočástic stříbra
Nanovápno pro konsolidaci porézních materiálů. Principy, mechanismy
Strukturní zpěvnění vápenné omítky a vápence nanodisperzí CaLoSiL
Testování "nanosuspenzí" na bázi hydroxidu vápenatého v rámci projketu Stonecore