Zpravodaj STOP 2012/4. Obnova zámku Skalička

Zpravodaj STOP 2012/4. Obnova zámku Skalička
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Téma: Obnova zámku Skalička

Obsah:

Editorial
S láskami to bývá těžké, aneb namísto úvodu
Zámak Skalička - stručné dějiny objektu
Chronologický přehled majitelů zámku
Erby leníků - majitelů panství Skalička
Erb Půhončích z Předmostí
Partneři rekonstrukce zámku
Zámek Skalička, historie a současnost
Restaurování vybraných částí štukové výzdoby
Konzervace a restaurování dekorativní nástěnné malby
Poznámky k sanaci zdiva proti vlhkosti