Zpravodaj STOP 2013/3. Hygiena vnitřního vybavení památkových staveb

Zpravodaj STOP 2013/3. Hygiena vnitřního vybavení památkových staveb
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Obsah:

Editorial
Na co se zaměřuje a potenciálně může zaměřovat Hygiena vnitřního prostředí památkových staveb?
Azbestocementové výrobky v kontextu zdravotních rizik a jako součást historického prostředí
Složky interního mikroklimatu a vnitřní prostředí památkových staveb
Moniliales v muzeích, mykotoxiny a jejich působení, muzejní prostředí a zdraví (ke koncepci Hygienického statutu  muzea)