Zpravodaj STOP 2014/1. Sanační omítky a ochrana povrchů zasoleného zdiva

Zpravodaj STOP 2014/1. Sanační omítky a ochrana povrchů zasoleného zdiva
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Obsah

Sanační dilema
Zdroje soli a jejich působení ve zdivu
Několik slov úvodem k sanačním omítkám
Sanační omítky při obnově památek z pohledu památkáře
Diskuse ke sporným názorům na aplikaci omítek
Sanační omítky
Zkušenosti památkáře s odsolováním zdiva památkových objektů
Praktické zkušenosti s odsolováním vybraných památkových objektů
Rozhovor s ing. Petrem Koutníkem, jednatelem quick-mix k.s.