Zpravodaj STOP 2015/1 Stárnutí fasádních nátěrů.

Zpravodaj STOP 2015/1 Stárnutí fasádních nátěrů.
Availability: in stock
including VAT
your price288,00 Kč
ps
Obsah:

Několik slov úvodem. Petr Kotlík, předseda STOP
Průběh experimentu s fasádními barvami v areálu společnosti Baumit. Ivan Vaněček, Baumit s.r.o.
Zkoušení fasádních barev a nátěrů. Viktor Heldingsfeld, VŠCHT
Měření vlastností nátěrových hmot a nátěrů použitých v experimentu. Viktor Heldingsfeld, VŠCHT
Mikrobilogické stěry z povrchu nátěrů. Michal Černý a kol., HET s.r.o.
Mikroskopická pozorování nátěrů. Petr Kotlík, VŠCHT
Sledování změn barevnosti fasádních barev. Michal Koudelka, Stachema CZ s.r.o.
Posouzení kvality fasádních nátěrů přenosným mikroskopem po 15 letech. Petr Kotlík, VŠCHT
Shrnutí experimentu. Petr Kotlík, VŠCHT
Summary