Zpravodaj STOP 2016/1. Restaurování voskových předmětů

Zpravodaj STOP 2016/1. Restaurování voskových předmětů
ISBN: 1212-4168
Availability: in stock
including VAT
your price154,00 Kč
ps
Restaurování voskových předmětů

Druhy vosků, jejich vlastnosti, možnosti konzervace a restaurování

Obsah:
Několik slov úvodem. Petr Kotlík, předseda společnosti STOP
Vosky - přehled. Benjamin Bartl, Bronislava Bacílková, Národní archiv Praha
Degradace včelího vosku. Benjamin Bartl, Národní archiv Praha, František Krejčí, Jakub Karch, ÚTEF ČVUT Praha
Použití poly(2-ethyl-2-oxazolinu) - Aquazolu pro lepení voskových pečetí. Štěpán Urbánek, Benjamin Bartl, Michal Ďurovič, Národní archiv Praha
Použití Aquazolu pro lepení voskových předmětů - poznatky z praxe. Štěpán Urbánek, Národní archiv Praha
Použití propolisu při konzervaci voskových předmětů. Jana Dernovšková, Národní knihovna ČR
Praktické zkušenosti s restaurováním voskových pečetí v Národním archivu. Libuše Holakovská, Národní archiv Praha
Výroba, konzervace a restaurování ceroplastik. Petr Polášek, vyšší odborná škola restaurátorská
Vosk jakožto nejstarší medium pro záznam zvuku. Jan Hošťák, Národní technické muzeum
Summary