Zprávy památkové péče 2013/1

Zprávy památkové péče 2013/1
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena95,00 Kč
ks

Obsah:

 
Editorial /1
Naďa GORYCZKOVÁ
Proměna Národního památkového ústavu /3
Petr SVOBODA:
Památkové objekty v „novém“ NPÚ /8
Miloš KADLEC:
Správa památkových objektů v Národním památkovém ústavu /10
Vojtěch LÁSKA:
Deset let NPÚ /15
Josef ŠTULC:
Deset let Národního památkového ústavu v kontinuitě soudobého vývoje české památkové péče /19
Aleš KREJČŮ:
Vývoj institucí státní památkové péče z pohledu posledních deseti let existence sjednoceného NPÚ /27
Zdeněk NOVÁK:
Národní památkový ústav, jeho poslání a (dosud nevyužitý) odborný potenciál /36
Libor KARÁSEK, Martina VESELÁ:
Ohlédnutí za pěti lety působení ÚOP v Telči /42
Pavel HÁJEK, Karel DĚDEK, Alexandra KŘÍŽOVÁ, Libuše RUIZOVÁ, Tomáš SNOPEK, Zuzana SYROVÁ:
Evidence a dokumentace památkového fondu /49
Milan JANČO:
Národní památkový ústav – 10 let. Čas pro rekapitulaci odborně metodických výstupů SÚPPOP Praha z let 1958–1990 /53
Hana ŘEZNÍČKOVÁ:
Vzdělávání v NPÚ v letech 2003–2012 /60
 
Různé:
Milan JANČO: Bulletin Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha. Bibliografie /63
Michal TUPÝ, Martin ZÍDEK: Stavební zákon po tzv. velké novele zákonem č. 350/2012 Sb. Několik postřehů, které se dotýkají především dotčených orgánů /64
Ladislav ZIKMUND-LENDER: John Kotěra odkázal ČR pozůstalost Jana Kotěry /69

Semináře, konference, akce:
Dagmar FETTEROVÁ: Celostátní seminář o aranžování na státním zámku ve Valticích /70
Dagmar FETTEROVÁ: 33. setkání AKO e. V. ve Vídni na téma „Oranžerie a skleníky v Rakousku, Maďarsku a v České republice“. /71

Recenze:
Michal TRYML: Vizmburk /72
Ladislav ZIKMUND-LENDER: Geneze designu nábytku /73

Z obsahu odborných časopisů /74
Zusammenfassung / 77
Summary / 78