Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí

Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí
ISBN: ISBN 978-80-88308-57-7
Availability: in stock
including VAT
your price499,00 Kč
ps
Cyril Říha (ed.)
Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí

Kniha sleduje vzájemné vztahy mezi architekturou a politikou v období rekonstrukce demokratické republiky po roce 1989, která zároveň musela reagovat na nové lokální i globální okolnosti: rozdělení Československa, vstup do Evropské unie, nové územně správní členění ČR či politiku liberální ekonomiky. Sestává z úvodní stati a 13 studií doprovázených rozhovory s vybranými aktéry tohoto období. Sleduje podrobně ve vztahu k architektuře a urbanismu témata transformace hranic a vnitřního členění země po roce 1989, sídel státní moci (Pražský hrad, parlament, vláda, soudy), vlivu EU na rozvoj obcí (dotační programy, titul evropské město kultury), bytové výstavby z hlediska státu, municipalit (a v nich sídlících strategických soukromých firem) i občanských a anarchistických aktivit. Vedle toho si všímá role městských architektů, architektonických soutěží a organizací hájících ve veřejném prostoru zájmy profese. Po vizuální stránce texty doplňují nejen fotografie a vizualizace vážící se k jednotlivým stavbám, projektům a událostem tohoto období, nýbrž též mapy a grafy, snažící se téma celkově uchopit v datech. Grafika Tereza Hejmová a Kristýna Žáčková. Kniha vychází v česko-anglické verzi za podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).

Obsah:
Stát
Elena Fialková, Sídla moci top down - sídla demokracie
Stát, politika, prostor. Rozhovor Eleny Fialkové s polistopadovým politkem Petrem Pithartem
Elena Fialková, Paradoxy demokracie na příkladě Pražského hradu
Elena Fialková, Hranice
Evropská unie
Cyril Říha, Litomyšlský zázrak jako exemplum "politické věci"
Litomyšl - hlavní město architektury?
Rozhovor Cyrila Říhy s architektem Janem Šépkou
Jan Galeta, Ostravské vzestupy a pády- urbanismus, architektura a politika v regionálním centru
Petr Klíma, "město které musíte vidět." Plzeň, projekt Evropského hlavního města kultury 2015 a kulturní infrastruktura
"Měkké projekty nesou to sdělení mnohem silnější než ikonické stavby." Rozhovor Petra Klímy s Romanem Černíkem, iniciátorem projektu Plzeň - EHMK 2015
Profese architektury
Vendula Hnídková, Architektonické soutěže na pozadí volné ruky trhu
Marcela Hanáčková, Konec VÚVA
"Výzkum byl v podstatě faktografický, apolitický. Zrušení VÚVAa byla chyba." Rozhovor Marcely Hanáčkové s Kamilem Dvořákem, porevolučním ředitelem VÚVA
Cyril Říha, Městský architekt jako profese na pomezí
"Městský architekt je politická role." Rozhovor Cyrila Říhy s městským architektem Českého Krumlova Ondřejem Bustou
"Proč se to nemůže udělat pořádně?" Rozhovor Karolíny Jirkalové s městským architektem Mnichova Hradiště Jakubem Chuchlíkem
Samospráva
Lenka Kerdová, Learning from Jungbunzlau? Fenomén "das Auto". a proměna rolí mezi veřejným a soukromým subjektem v Mladé Boleslavi
Karolina Jirkalová, "Ze dvěří prudce rozevřených 17. listopadu se derou spolu s námi i mátohy včerejška." Bytová výstavba v období transformace
O bydlení. Rozhovor Michaely Janečkové se sociologem Tomášem Hořením Samcem
Občanské aktivity
Vojtěch Märc, Jak delat politiku oknem? Squatting v ČSR  ČR po roce 1989
Rihanna. Rozhovor Vojtěcha Märce s Ondrou a Emou, Dvěma aktéry anarchistického a squatterského hnutí
Anna Hejmová, Prostor diaogu: dispozice revoluce
Jmenný rejstřík
Soupis literatury

UMPRUM, rok 2022, formát: 140 x 220 mm, počet stran: 656, ISBN 978-80-88308-57-7