Akademická encyklopedie českých dějin II - Č/2

Akademická encyklopedie českých dějin II - Č/2
ISBN: 978-80-7286-202-3
Availability: in stock
including VAT
your price412,00 Kč
ps
Akademická encyklopedie českých dějin II - Č/2

Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé specializované studie, jsou zaměřena na události, instituce a procesy, které formovaly život společnosti v jejích nejrůznějších polohách, ale také na obecné pojmy, organizační struktury, myšlenkové proudy a kulturní směry. Jejich obsah zachycuje nejen stav historického poznání na počátku 21.století, ale přináší také aktuální výsledky výzkumu k látce dosud badatelsky opomíjené či rozptýlené v dílčích zdrojích.

Historický ústav AV ČR v.v.i., dotisk 2019, rozměr 215 x 305 mm, 370 s., česky, ISBN 978-80-7286-202-3