Books

Products
1 … 20 from 37 products
Sort from A to ZSort from Z to A

In monte Oliveti. Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století in stock

440,00 Kč
in stock
Výstup z výzkumu knižní kultury jednoty bratrské.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2022, 200 s., bar., česky, ISBN 978-80-7286-401-0

Věnná města českých královen in stock

540,00 Kč
in stock

Věnná města českých královen

Nejnovější publikace týmu vědeckých pracovníků Historického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UHK zabývá mnoha problémy a otázkami, které úzce souvisejí se vznikem a vývojem fenoménem královských věnných měst od jejich počátku v časném 14. století až k jejich zenitu v době vrcholného středověku.

Historický ústav AV ČR, Praha 2022, 440 s, česky, English resumé, řada vyobrazení, tabulek, rejstříky.
ISBN 978-80-7286-393-8

Děti křtěné Dunajem - České vzpomínky na meziválečnou Vídeň in stock

450,00 Kč
in stock
Kniha je symbolickým poděkováním autorům, kteří se v naději, že jejich záznamy mohou posloužit nejen rodinným příslušníkům, ale i dalším čtenářům, pustili v polovině 90. let do sepisování vzpomínek na své dětství ve Vídni.
Historický ústav, Praha 2021, 235 x 165 mm, 328 str., čb., česky, ISBN 978-80-7286-395-2

Místa paměti v procesu formování moderního českého národa in stock

690,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2021, rozměr 180 x 255 mm, 507 s., barevná obrazová příloha, ISBN 978-80-7286-381-5

Mikrosvěty jihočeského venkova: Bošilec 1600-1750 in stock

580,00 Kč
in stock
Časový záběr práce sahá od pozdně rožmberského období až po konsolidované schwarzenberské panství v počínajících reformách kolem roku 1750. Takto koncipovaná monografie dosud v české ani evropské historiografii nevznikla.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2021, rozměr 165 x 235 mm, 495 s., česky, ISBN 978-80-7286-382-2

Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku in stock

350,00 Kč
in stock
Publikace je věnována šlechtickým stoupencům historické jednoty bratrské v době 16. a první poloviny 17. století.
Scriptorium a Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 180 x 250 mm, 416 s., čb., česky s německým resumé, ISBN 978-80-7649-016-1

Telč a jezuité in stock

375,00 Kč
in stock
Publikace je jedním z výstupů stejnojmenného projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Autoři v ní chtějí předestřít dějiny domu třetí probace Tovaryšstva Ježíšova v Telči, založeného v polovině 17. století, v širokém kontextu.
Historický ústav AV ČR, Praha 2020, rozměr 160 x 230 mm, 353 s., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-363-1

Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost in stock

280,00 Kč
in stock
Vyhrocená, vypjatě dramatická a mnohdy se s evropským vývojem zcela míjející povaha českých dějin byla určována velmi často válkami a revolucemi. Revoluční a s ní propojené válečné zkušenosti se podílely zcela podstatně na formování a výkladu českých dějin.
Historický ústav AV ČR, Praha 2021, rozměr 150 x 315 mm, 242 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-372-3

Hus – husitství – tradice – Praha in stock

425,00 Kč
in stock
Život a dílo Jana Husa, českého středověkého kněze, reformního kazatele, univerzitního mistra a učence, byla a je předmětem zájmu badatelů již po staletí. Celý jeho život, ale zejména dramatický osud přitahoval i odpuzoval a autoři spisů se k němu odkazovali, či vůči němu vymezovali, každý podle svého světového názoru.
Historický ústav, Praha 2020, rozměr 165 x 230 mm, 484s.,česky, ISBN 978-80-7286-360-0

Věrnost a zrada v ohroženém městě in stock

447,00 Kč
in stock
Od samého počátku rebelie, jež se rozhořela v polovině roku 1618, považovali reprezentanti vzbouřených českých evangelických stavů strategicky položené a dobře opevněné České Budějovice za mocnou překážku prosazování svého politického programu.
Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2019, 344 str., 160 x 235 mm, ISBN 978-80-7286-338-9

Symboly doby in stock

385,00 Kč
in stock
Symbol není protikladem rozumu, natož racionálního uvažování. Symbol a symbolika jsou jeho doplňkem.
Historický ústav AV ČR, Praha 2019, 440 str., 150 x 215 mm, ISBN 978-80-7286-335-8

Vítězství a osvobození 1945 in stock

335,00 Kč
in stock
Občané Československa se ocitli na prahu svobody, kdy mohli znovu začít rozhodovat o dalším osudu svého státu.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2019, rozměr 165 x 235 mm, 302 s., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-8286-334-1

Biblický humanismus Jana Blahoslava in stock

325,00 Kč
in stock
Jan Blahoslav, bratrský biskup s pozoruhodnými intelektuálními zájmy, přeložil a v letech 1564 a 1568 nechal v Ivančicích vytisknout Nový zákon, který byl v 90. letech 16. století přejat do Bible kralické. Jde o první překlad biblického textu do češtiny podle původní řecké předlohy.
Historický ústav, Praha 2019, 320 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-7286-344-0

Akademická encyklopedie českých dějin II - Č/2 in stock

412,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., dotisk 2019, rozměr 215 x 305 mm, 370 s., česky, ISBN 978-80-7286-202-3

Akademická encyklopedie českých dějin II - Č/1 in stock

412,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., dotisk 2019, rozměr 215 x 305 mm, 378 s., česky, ISBN 978-80-7286-193-4

Akademická encyklopedie českých dějin A-C in stock

412,00 Kč
in stock
Historický ústav AV ČR v.v.i., dotisk 2019, rozměr 215 x 305 mm, 384 s., česky, ISBN 978-80-7286-147-7

České země v 19. století II in stock

330,00 Kč
in stock
Monografie nabízí syntetický pohled na dějiny českého 19. století.
Historický ústav, Praha 2016, druhé doplněné vydání, rozměr 170 x 235 mm, 476s., česky, ISBN 978-80-7286-280-1

Petr Chelčický: Spisy z Kapitulního sborníku in stock

341,00 Kč
in stock
Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů, Petra Chelčického.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 500 str., 200 x 245 mm, ISBN 978-80-7286-322-8

Diplomacie a „velká válka“ 1914-1918/1919 in stock

340,00 Kč
in stock
Předkládaná publikace se snaží přiblížit některé aktivity válečné a poválečné diplomacie, které bezprostředně nebo nepřímo usměrňovaly také osud střední Evropy a tím rovněž budoucnost českého národa a českých zemí.
Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 150 x 215 mm, 332 str., ISBN 978-80-7286-234-4

Parlamentní volby 1946 a Československo in stock

449,00 Kč
in stock
Ačkoli se problematika prvních poválečných voleb dočkala už řady zpracování, stále zůstávají poněkud ve stínu únorových událostí roku 1948.
Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 165 x 190 mm, 492 str, ISBN 978-80-7286-310-5