Archaeologica Pragensia 24/2018

Archaeologica Pragensia 24/2018
ISBN: 978-80-87828-44-1
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Obsah:

Miroslav Slabina - Josef Havel: Vzpomínky na Marii Fridrichovou (1941-1997)
Karel Sklenář: František Petera Rohoznický - první archeolog Prahy
Jindřich Čeladín: Vilniuská archeologická komise a její styky s českými slavjanofily
Katarína Petriščáková - Olga Trojánková - Miroslav Popelka: Skelet telete v objektu kultury nálevkovitýchpohárů na Malé Ohradě v Praze-Stodůlkách
Miroslav Dobeš: Obytný areál řivnáčské kultury v Praze-Bubenči. Prameny ze záchranného výzkumu Muzea hlavního města Prahy z parcely 1538
Michal Kostka: Stopy osídlení badenské kultury v Praze-Bubenči
Katarína Petriščáková: Hrob kultury se šňůrovou keramikou v Praze-Řeporyjích
Katarína Petriščáková - Olga Trojánková: Pohřeb koně v objektu z mladší až pozdní doby bronzové na Malé Ohradě v Praze-Stodůlkách
Pavel Kacl: Pravěké souvrství se zahloubenými objekty v Juárezově a Českomalínské ulici v Praze-Bubenči
Michal Kostka - Jana Bílková: Pohřebiště bylanské kultury v Praze-Ďáblicích
Daniel Bursák - Pavel Kacl - Olga Trojánková - Jan Zavřel: Hutnictví železa v industriální osadě v Praze-Bubenči. Příklad dílny z doby římské z Papírenské ulice
Tomasz Cymbalak - Michael Rykl: Nové poznatky k počátkům organizované zástavby na pražském pravobřeží
Marie Šírová - Michal Tryml: Výzkum na staveništi metra v Kaprově ulici (Praha 1 - Staré Město)
Zdeňka Sůvová - Tomasz Cymbalak - Katarína Kapustka: Nálezy obratlovců v předlokačních až novověkých souborech z pražské Národní třídy a z kolínského Karlova náměstí
Helena Brožková - Hedvika Sedláčková: Číše s choboty a další nálezy skla ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze aneb nové objevy ve starých fondech
Zuzana Bláhová-Sklenářová - Martin Omelka - Otakara Řebounová: Soubor křížů a křížků ze hřbitova v Praze-Kyjích
Archeologický výzkum v Praze v letech 2016-2017 (paleolit - doba stěhování národů)

Muzeum hlavního města Prahy, 2018, rozměr 170 x 228 mm, 568 s., bar., 978-80-87828-44-1