Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 1. E - kniha

Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 1. E - kniha
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps

Jarmila Čiháková

Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 1

Bylo rozlišeno několik dalších konstrukčních fází, technologie výstavby cest a jejich urbanistické zapojení. Několikrát přestavovaná cesta vedla bezprostředně okolo místa, kde patrně na konci 11. století byla vystavena rotunda sv. Václava. Analýza nalezených předmětů hmotné kultury (keramika). Podrobná metoda terénní práce i postupu zpracování a grafického vyjádření nálezové situace. Součástí publikace je kompletní dokumentace zkoumané situace, doplněná interaktivními prvky propojujícími obrazové přílohy s textem.