Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 2. E - kniha

Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 2. E - kniha
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps

Jarmila Čiháková

Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 2

Materiálová publikace výzkumu tří raně středověkých vozovek náležejících k ojedinělému konstrukčnímu systému úpravy veřejného prostranství v pražském podhradí v 10. století, zkoumaného před 10 lety v ulicích Mostecká a Josefská výzkumem 26/96+97. Systém je doložen pro dobu od konce 9. století, poslední velká dobře zachovaná přestavba pochází z roku 950. Výzkum 6/01 doložil ještě jednu vozovku mladší. Analýza stratigrafie jednoznačně potvrdila interpretaci systému podzemních konstrukcí výzkumu 26/96+97 jako součást povrchové úpravy veřejného prostoru. Datace pomocí dendrochronologie. Součástí svazku je podrobná metoda terénní práce i postupu zpracování a grafického vyjádření nálezové situace.