Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 3. E - kniha

Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 3. E - kniha
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps

Jarmila Čiháková

Archeologické prameny k dějinám Prahy svazek 3

Materiálová publikace shrnuje výsledky několika archeologických výzkumů situovaných do jihozápadního rohu Malostranského náměstí. Výzkumy objevily složitou geologickou stavbu tohoto prostoru. Dominovala v něm mokřina, která se zde rozkládala od doby loveckého pravěku staršího než 5 tisíc let před n. l. až do 11. či 12. století n. l. V ní se postupně usazovaly bahnité sedimenty, jejichž palynologické analýzy zde prokázaly nejstarší přítomnost člověka v historickém jádru Prahy již z doby loveckého pravěku, i mladší zásahy do její výplně z různých pravěkých období. Nejmladší zásah vznikl okolo přelomu 9. a 10. století n. l. v souvislosti s dřevěnou základovou konstrukcí patrně pro dřevěnou věž. Pod náměstím objevený sled dřevěných vozovek, časově srovnatelný se základem dřevěné věže (?), naznačuje, že zde mohl být přístup od západu a od jihu do raně středověkého „města“, vedený přes mokřinu patrně nízkým mostem. Po několika tisíciletém trvání mokřina zanikla pod mocnými nánosy neznámého potoka přibližně okolo roku 1000. Není vyloučeno, že komunikační význam si toto místo zachovalo i v prostředí raně gotického města, kdy zde byla postavena zděná věž. Její situování těsně vedle hradební zdi, solitérní umístění v rámci uliční fronty a reprezentativní ráz jejího třetího podlaží dávají věži charakter veřejné stavby (celnice, královská správa města apod.). V podobě veřejného průchodu z náměstí na Tržiště si svůj význam ostatně místo zachovalo dodnes.