Archeologické rozhledy 2003/2

Archeologické rozhledy 2003/2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.


Obsah:


Martin Oliva, K významu akumulací mamutích kostí aneb „věda“ s rozumem v koncích — On the importance of mammoth bone accumulations, or wits’ end with “science“
Jan Bouzek, Lužická kultura na Opavsku a její vztah k lokalitám v polském Horním Slezsku — The Lausitz culture in Czech Silesia: its relation to sites in Polish Upper Silesia
Jakub Likovský – Petr Drda, Epidurální krvácení na lebce z brány A oppida Závist — Epidural hematoma disclosed on cranium from the gate A of Závist oppidum
Milan Zápotocký, K ranému středověku Kutnohorska: hradiště Cimburk a Sión — Zum frühen Mittelalter der Region Kutná Hora/Kuttenberg: Die Burgwälle Cimburk und Sión

MATERIALIA

Drahomír Koutecký, Bylanské pohřebiště v Lošánkách, okr. Kolín — Das Bylaner Gräberfeld in Lošánky (Kr. Kolín)
Naďa Profantová – Jaroslav Špaček, Nejstarší slovanská sídliště na Čelákovicku — Die ältesten slawischen Siedlungen in der Region Čelákovice
René Kyselý, Zvířecí kosti z Otradovic 376–377 Petr Meduna, Nejstarší raně středověké opevnění v areálu Mělníka — Die älteste frühmittelalterliche Befestigung im Areal der Stadt Mělník

DISKUSE

Karel Valoch, Jsou paleolitická zobrazení skutečně umění? — Sind die paläolitischen Darstellungen wirklich Kunst?
Jiří Sláma, Ještě jednou o Canburgu — Noch einmal zu Canburg
Jan Frolík, O valech, zamyšleních a archeologii
Zdeněk Dragoun – Jiří Škabrada – Michal Tryml, Pár slov k maxirecenzi. Románské domy v Praze po roce
Petr Kotlík, K problému záchrany hradu Vízmburk

AKTUALITY

Vratislav Janák – Bogusław Chorąży – Zuzana Břízová – Emanuel Grepl, Průzkum Pobeskydí v roce 2002
M. Šmíd, Pracovní mezinárodní setkání „Neolit a eneolit našich zemí“
Josef Unger, Konference „Pohanstvo a kresťanstvo“ v Banské Bystrici
V. Spurný, Jaroslav Kudrnáč osmdesátníkem
J. Sláma, Životní jubileum PhDr. Josefa Bubeníka, CSc.
M. Drašnarová, Bibliografie PhDr. Josefa Bubeníka, CSc.

NOVÉ PUBLIKACE

Jiří Slouka, Jan Kovanda a spolupracovníci: Neživá příroda Prahy a jejího okolí (Praha 2001)
Jan Zavřel a kolektiv: Pražský vrch Petřín (Praha – Litomyšl 2001)
Petr Pokorný, Sigmar Bortenschlager – Klaus Oeggl eds.: The Iceman and his Natural Environment. Palaeobotanical Results (Wien 2000)
Peter Trebsche, Amei Lang – Vladimír Salač Hrsg.: Fernkontakte in der Eisenzeit. Dálkové kontakty v době železné (Praha 2002)
Z. Smetánka, Martin Nodl – František Šmahel edd.: Člověk českého středověku (Praha 2002)
Eva Čujanová, Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West– und Südböhmen (Rahden/Westf. 2002)
N. Venclová, H. Baitinger – B. Pinsker Hg.: Das Rätsel der Kelten vom Glauberg (Stuttgart 2002)
Ondřej Wolf, A. Boos Hg.: Wirtshauskultur. Archäologie, Geschichte und Hinterlassenschaft einer alten Regensburger Schänke (Regensburg 2002)
René Kyselý, Č. Červený – V. Komárek – O. Štěrba: Koldův atlas veterinární anatomie (Praha 1999)
Ondřej Chvojka, František Kubů – Petr Zavřel: Der Goldene Steig. Historische und archäologische Erforschung eines bedeutenden mittelalterlichen Handelsweges. 1. Die Strecke Prachatitz – Staatsgrenze (Passau 2001)
Jan Blažek, Henryk Machajewski: Wygoda. Ein Gräberfeld der Oksywie–Kultur in Westpommern (Warszawa 2001)
V. Spurný, Muzeum – Sborník Muzea Kroměřížska III – 2000 (Kroměříž 2002)
Ladislav Varadzin, Michał Parzcewski Hg.: Quellen zur slawischen Besiedlung im Karpatengebiet. Band 1 (Kraków 2001)
Petr Kopal, Marcin Rafał Pauk: Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI – XIII wiek) (Kraków – Warszawa 2000)
René Kyselý, E. J. Reitz – E. S. Wing: Zooarcheology. Cambridge manuals in archaeology (Cambridge 1999)
M. Jančo, Jaroslava Ruttkayová: Skvosty dávnovekého Slovenska. Sprievodca po expozícii. Jewels of Ancient Slovakia. A Guide to the Exhibition. Kleinodien der urzeitlichen Slowakei. Begleiter der Exposition (Nitra 2000)
Zdeněk Neustupný, Jan Sommer: MONUDET (Praha 2002)
Magdalena Kruťová, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové 27, 2001