Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866

Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866
ISBN: 978-807465-370-4
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Matouš Holas

Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866

Předkládaná publikace poprvé uceleně představuje výsledky archeologických výzkumů z prostředí bojišť z roku 1866 na území České republiky.
Jelikož nebyla na podobné pozůstatky této války v minulosti upřena větší pozornost archeologů, prezentuje publikace i zcela nové poznatky z nedestruktivních prospekcí východočeských bojišť, které mohou pozměnit zažitý pohled na mnohé historické události.
Inspiraci pro jejich zpracování je ale nutno hledat i za hranicemi naší země, na lokalitách starších válečných konfliktů s delší výzkumnou tradicí. Studie si tak klade za cíl přehledně představit interpretace získaných dat a nastínit tak další směr, kterým by se měl výzkum ubírat.

Obsah:

Úvodem
Sedmitýdenní tažení
Archeologie bitevního pole

Válečné hroby
Problematika výzkumu válečných hrobů
Antropologické zhodnocení
Analýza artefaktů
Určení totožnosti padlých
Základní organizace a výstroj rakouské řadové pěchoty v roce 1866
Kdo byl pohřben u České Skalice

Terénní relikty
Rakouské polní opevnění a polní dělostřelectvo v roce 1866
Polní opevnění pro rakouské dělostřelectvo v bitvě u Hradce Králové
Výzkum polního opevnění č. 3
Výzkum polního opevnění č. 5

Průzkum bitevního pole detektorem kovů
Příkladová prospekce části bojiště u Náchoda
Nálezový materiál a vyhodnocení

Závěrem
Summary
Seznam použitých pramenů Rejstřík

Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 2019,  155x230 mm, 152 s., bar., česky, 978-807465-370-4