ARCHEOLOGY

Subcategories Archaelologica Pragensia Památky archeologické Castrum Pragense Archeologické rozhledy Other
Products
81 … 100 from 101 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Hutnický region Říčansko in stock

440,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 317 str., 220 x 300 mm

Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum in stock

630,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2004, 667 str., 210 x 300 mm

Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.) in stock

580,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 586 str., 210 x 300 mm

Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval Agglomeration of Libice and its Hinterland in stock

195,00 Kč
in stock
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2009, 283 str., 210 x 300 mm

Mediaevalia archaeologica 4 - Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226) in stock

340,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR v Praze, Praha - Most 2002, 382 str., 210 x 300 mm

Mediaevalia archaeologica 5 - Stará Boleslav Přemyslovský hrad v raném středověku in stock

500,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2003, 478 str., 210 x 295 mm

Mšecké Žehrovice in Bohemia in stock

882,00 Kč
in stock
Archeologický ústav Akademie věd ČR, 1998, 215 x 304 mm, 384 s., anglicky, česky a francouzsky souhrn

Památky archeologické 2002/1 in stock

130,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2002, 159 str., 210 x 295 mm

Památky archeologické 2002/2 in stock

130,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2002, 146 str., 210 x 295 mm

Památky archeologické 2003 in stock

340,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2003, 244 str., 210 x 300 mm

Památky Archeologické 2004 in stock

420,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2004, 298 str., 210 x 300 mm    

Památky archeologické 2005 in stock

420,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2005, 245 str., 210 x 300 mm  

Památky Archeologické 2006 in stock

420,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2006, 336 str., 210 x 300 mm

Památky archeologické 2007 in stock

420,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2007, 272 str., 210 x 300 mm

Památky archeologické 2008 in stock

440,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 340 str., 215 x 300 mm

Památky archeologické 2009 in stock

440,00 Kč
in stock
Ústav archeologie AV ČR, Praha 2009, 336 str., 215 x 300 mm

Počátky raného středověku v Čechách in stock

750,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2005, 593 str., 210 x 300 mm

Počítačová podpora v archeologii 2 in stock

470,00 Kč
in stock
Brno: Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita - Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 281 str. 210 x 295

Praha – podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území pražské památkové rezervace in stock

500,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2005, 529 str., 210 x 300 mm  

Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum in stock

500,00 Kč
in stock
Ústav Archeologie AV ČR, Praha 2009, 432 str., 210 x 300 mm