ARCHEOLOGY

Subcategories Archaelologica Pragensia Památky archeologické Castrum Pragense Archeologické rozhledy Other
Products
81 … 100 from 110 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Bylany (Varia 2) in stock

382,00 Kč
in stock
Archeologicky ústav Akademie věd ČR, 2002, 210 x 297 mm, 227 s., česky, anglicky

Bylany (Varia 3) in stock

512,00 Kč
in stock
Archeologicky ústav Akademie věd ČR, 2005, 210 x 297 mm, 177 s., česky, anglicky

Castrum Pragense 10 - Archeologický atlas Pražského hradu I. Katedrála sv. Víta - Vikářská ulice in stock

170,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2009, 110 str., 210 x 295 mm

Castrum Pragense 5 - Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378 I in stock

285,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2003, 176 str., 210 x 295 mm

Castrum Pragense 6 - Katalog románských architektonických článků z výzkumů na Pražském hradě in stock

340,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2005, 152 str., 210 x 300 mm

Castrum Pragense 7, Díl I.1 - Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích in stock

518,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2006. 445 str., 210 x 295 mm  

Castrum Pragense 7, Díl I.2 - Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích in stock

285,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2006. 282 str., 210 x 295 mm

Castrum Pragense 8 - Sites of Memory. Between Scientific Research and Collective Representations in stock

195,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 123 str., 210 x 300 mm, anglicky

Deutsch-tschechische archäologische Terminologie. Německo-česká archeologická terminologie in stock

440,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2007, 335 str., 170 x 240

Gotické kamnové kachle z hradu a zámku v Českém Krumlově. Gotische Ofenkacheln aus der Burg und Schloss in Český Krumlov in stock

270,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 126 str., 210 x 300 mm

Hora hor in stock

190,00 Kč
in stock
Ústav archeologie AV ČR, Praha 2005, 171 str., 160 x 235 mm

Hutnický region Říčansko in stock

440,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 317 str., 220 x 300 mm

Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.) in stock

580,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2008, 586 str., 210 x 300 mm

Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval Agglomeration of Libice and its Hinterland in stock

195,00 Kč
in stock
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2009, 283 str., 210 x 300 mm

Mediaevalia archaeologica 5 - Stará Boleslav Přemyslovský hrad v raném středověku in stock

500,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2003, 478 str., 210 x 295 mm

Mšecké Žehrovice in Bohemia in stock

882,00 Kč
in stock
Archeologický ústav Akademie věd ČR, 1998, 215 x 304 mm, 384 s., anglicky, česky a francouzsky souhrn

Památky archeologické 2002/1 in stock

130,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2002, 159 str., 210 x 295 mm

Památky archeologické 2002/2 in stock

130,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2002, 146 str., 210 x 295 mm

Památky archeologické 2003 in stock

340,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2003, 244 str., 210 x 300 mm

Památky Archeologické 2004 in stock

420,00 Kč
in stock
Archeologický ústav AV ČR, Praha 2004, 298 str., 210 x 300 mm